Patientanvisning för bedövningsplåster/kräm

Patientanvisningar för smärtlindring med bedövningsplåster/kräm, till exempel EMLA. Det finns en anvisning inför venprovtagning och en när patienten får ett plåster och återkommer för provtagning. Vid behov av patientanvisningar på andra språk än svenska, använd Translate som du hittar längst upp på sidan.

Patientanvisning, smärtlindring vid venprovtagning


Barn under sju år bör få möjlighet till smärtlindring vid en venprovtagning.

För smärtlindring används EMLA® plåster eller kräm.

  • Personalen sätter plåster eller kräm på minst två ställen på barnets armveck, handrygg eller fot.
  • Plåstren eller krämen ska sitta på huden i en timme, ibland längre, för att ge bra smärtlindring.
  • Om ni vill kan ni själva ta bort plåstren/krämen efter en timme, annars säg till, så kan personalen hjälpa er.
  • När plåstren eller krämen har tagits bort ska man vänta i 10-15 minuter innan provtagning.
  • Bedövningseffekten sitter i cirka två timmar efter det att plåstren/krämen har tagits bort.

Observera:

Emlaplåster eller kräm ska inte placeras på hudområde med utslag, eksem eller sår.

Dosering till Nyfödda barn och spädbarn 0 2 månader: Ett plåster appliceras på det utvalda hudområdet. Appliceringstid: högst 1 timme. Använd högst 1 plåster under en 24 timmarsperiod.
Använd inte Emla om du är allergisk mot lidokain, prilokain eller liknande typer av lokalbedövningsmedel.

(Referens: Fass.se)

Smärtlindring inför venprovtagning, utskrivbar information på svenska

Patientanvisning, Idag är det tyvärr för sent att ge smärtlindring


Barn under sju år bör få möjlighet till smärtlindring vid venprovtagning.

För smärtlindring används EMLA® plåster eller kräm.

  • Plåster eller kräm måste sitta på huden en timme, ibland längre för att ge bra smärtlindring. Därför hinner personalen inte ta proverna innan laboratoriet stänger för dagen.
  • Ni kan få plåster eller kräm med er hem så att ni kan sätta på de hemma.
  • Personalen kan visa var på huden plåster eller kräm ska sitta. Plåster eller kräm ska sättas på de två ställen personalen har visat, minst en timme, ibland längre, innan ni kommer för provtagning.
  • Efter att plåstren eller krämen tagits bort på laboratoriet ska man vänta ca 10-15 minuter innan provtagning.
  • Vill ni att personalen sätter på plåster eller kräm, behöver ni komma till laboratoriet senast, två timmar före stängningstid

Observera:

Emlaplåster eller kräm ska inte placeras på hudområde med utslag, eksem eller sår.

Dosering till Nyfödda barn och spädbarn 0 2 månader: Ett plåster appliceras på det utvalda hudområdet. Appliceringstid: högst 1 timme. Använd högst 1 plåster under en 24 timmarsperiod.

Använd inte Emla om du är allergisk mot lidokain, prilokain eller liknande typer av lokalbedövningsmedel

(Referens: Fass.se)

Smärtlindring vid senare tillfälle, utskrivbar information på svenska