Tilllägg av substanser i metoden Internetdroger, U-

Nyhet

Förändring i analysen Internetdroger i urin.

Fr.o.m 24 januari 2024 kompletteras metoden med detektion av 5 nya psykoaktiva substanser:

  1. 3`-Me-alfa-PVP
  2. N-pyrrolidinyl-3,4-DMA
  3. 1V-LSD
  4. 5-methyl Etodesnitazene
  5. N-cyclohexyl butylone

Samtidigt tas sju substanser bort som inte påvisats under de två senaste åren. För fullständig lista på detekterade substanser vänligen se Karolinska sjukhusets provtagningsanvisningar, Internetdroger i urin