Internetdroger, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt drogintag.
Metod:
Screening utförs med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). Metoden har en mycket hög selektivitet.
 
Verifiering utförs ej rutinmässigt, men kan utföras på kundens begäran.
Verifiering utförs  med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). ​
I metoden detekteras:
A-D2PV
1V-LSD
2-Me-PVP(2-Methyl-alpha-Pyrrolidinovalerophenone)
2-MEB(2-Methylethylbuphedrone)
2-Methyl-α-PiHP
2-MMC (2-Methylmethcathinone)
2F-O-PCE
3-CMC (3-Chloromethcathinone)
3`-Me-alfa-PVP
3-Me-PCP(3-Methyl-Phencyclidine)
3-Me-PCPy
3-MIPC*
3-MeO-PCP (3-Methoxy PCP (3-Methoxy Phencyclidine)
3-MMA
3-MMC (3-Methylmethcathinone)
3-MPC*
3-OH-PCP;3,4-Metylendioxi-N-tert-butylkatinon
4-AcO-EPT
4-Cl-α-PVP
4-CMC
4B-MAR
4F-MAR(para-fluoro Methylaminorex)
4F-PHP (4'-fluoro-α-Pyrrolidinohexanophenone)
4F-MBZP*
4-MeO-α-PPP (4-methoxy- α-pyrrolidinopropiophenone)
4-Methylamphetamine
4-MMC (4-Methylmetcathinon/Mephedrone)
5-APDB (5-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran)
5-Cl-AMT
5-BPDI (3',4'-trimethylene-α-Pyrrolidinohexanophenone)
6-APDB  (6-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran)
5-methyl Etodesnitazene
Αlfa-PiHP
Alfa-PHP (α-Pyrrolidinohexanophenone)
Alfa-PVP (α-Pyrrolidinopentiophenone)
BMDP
Buphedrone (α-methylamino-Butyrophenone)
Butylone (β-keto MBDB)
Cyputylon
DMXE (Deoxymethoxetamine)
Isotonitazene
MBZP
MDPBP (3,4-Methylenedioxy-α-Pyrrolidinobutiophenone)
MDPiHP*
MDPV (3,4-Methylenedioxypyrovalerone)
Methaqualone
Methylone (3,4-Methylenedioxy-N-methylcathinone)
Naphyrone
N-butylbutylone
N-cyclohexyl butylone 
NEiH (N-ethylisohexedrone)
N-ethylnorheptedrone
N-Butylpentylon
N-Methyl-2-AI
N-pyrrolidinyl-3,4-DMA
NEP(N-Etylpentedron)
N-ethylpentylone
Tianeptine
 

Vid analys mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.
 
  Gränsvärde
  Screening Verifiering
Internetdroger 50 µg/L 50 µg/L
Remiss:
Droganalys, Klinisk farmakologi
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Internetdroger beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Svarsrutiner:

Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.

Ackreditering:

Ja