Internetdroger, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Screening utförs med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). Metoden har en mycket hög selektivitet.

 
Verifiering utförs ej rutinmässigt, men kan utföras på kundens begäran.
Verifiering utförs  med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). ​
I metoden detekteras:
2-FA (2-Fluoroamphetamine);2-Methyl-AP-237;2-MMC (2-Methylmethcathinone);2,4- Dimethylmethcathinone;3-CMC (3-Chloromethcathinone);3-F-α-PHP;3F-PVP (3-fluoro-α-Pyrrolidinopentiophenone);3-MeO-PCP (3-Methoxy PCP (3-Methoxy Phencyclidine);3-MMC (3-Methylmethcathinone);3-OH-PCP;3,4-Metylendioxi-N-tert-butylkatinon;4-Cl-α-PVP;4Cl-Pentedrone;4-CMC;4-FA (4-Fluoroamphetamine);4F-3-metyl-alfa-PVP;4-Fluoro ethylphenidate;4F-pentedrone;4F-PHP (4'-fluoro-α-Pyrrolidinohexanophenone);4-Me-α-PiHP;4Me-N-ethylnorpentedrone;4-MeO-α-PPP
(4-methoxy- α-pyrrolidinopropiophenone);4-MeO-MIPT;
4-Methylamphetamine;4-MMC (4-Methylmetcathinon/Mephedrone);4-OH-MiPT;5-APDB  (5-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran);5-BPDI (3',4'-trimethylene-α-Pyrrolidinohexanophenone);6-APDB  (6-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran);Αlfa-PiHP;α-PHP (α-Pyrrolidinohexanophenone);Alfa-PPP (α-Pyrrolidinopropiophenone);Alfa-PVP (α-Pyrrolidinopentiophenone);BMDP;β​-OH-2C-B;​Brorphine;Buphedrone (α-methylamino-Butyrophenone);Butylone (β-keto MBDB);Dimethocaine;DMT(N,N-Dimethyltryptamine);Isopropyl-U-47700;MDPBP
    (3,4-Methylenedioxy-α-Pyrrolidinobutiophenone);MDPiHP*;MDPV (3,4-Methylenedioxypyrovalerone);Methylephedrine;Methylone (3,4-Methylenedioxy-N-methylcathinone);Mexedrone;Naphyrone;N-buthylhexedrone;N-etylhexedron (α-Ethylaminohexanophenone);NEiH (N-ethylisohexedrone);N-ethylnorheptedrone;Nefiracetam;N-Butylpentylon;NEP(N-Etylpentedron);N-ethylpentylone;Pregabalin metylester;SL-164;Tianeptine;2-Me-PVP(2-Methyl-alpha-Pyrrolidinovalerophenone);DMXE(Deoxymethoxetamine);2-MEB(2-Methylethylbuphedrone);3-Me-PCP(3-Methyl-Phencyclidine);4F-MAR(para-fluoro Methylaminorex)

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.
 
Remiss:
Droganalys, Klinisk farmakologi
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Internetdroger beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Referensintervall:
Saknas
Ackreditering:

Ja