Byt omedelbart till nytt provtagningsrör för Klamyidaset cervix

Nyhet

På grund av brist på reagens kan provrör Klamydiaset cervix BD med svart kork inte analyseras på Klinisk mikrobiologi. Rör med gul kork Cobas ersätter rör med svart kork då proverna ska analyseras med nytt analysinstrument på laboratoriet.

Byte av rör

  • Beställ rör Klamydiaset cervix (Cobas) från Webbutiken, art.nr 4102
  • Byt omedelbart till de nya rören med gul kork.
  • Kasta de gamla rören med svart kork som du har kvar.

Nytt provtagningsrör Klamydia bild.jpg

Läs mer information här:

2022-12-09 Beställ snarast nya rör för Klamydiaset cervix.pdf

Vid frågor kontakta Kundservice
Telefon. 08-123 719 99