Våra allmänna villkor och prislistor

Vi har prislistor för laboratoriemedicinska tjänster samt prislistor för kvalitetssärkringsstöd för patientnära analyser, De allmänna villkoren gäller för alla våra kunder, oavsett om man skickar in prover för analys till laboratoriet eller om man utför patientnära analyser.

Dessa villkor gäller för alla våra kunder.

Allmänna villkor

Laboratoriemedicinsk service

Gällande tjänsteutbud och priser för klinisk laboratoriemedicin

Prislistor för laboratoriemedicinska tjänster

En nationell prislista för kunder som inte har avtal med Region Stockholm kommer att pubiceras inom kort. Vid prisförfrågningar vg. kontakta Kundservice.

Förtydligande av villkor för privata vårdgivare med ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)

Förtydligande av villkor för nyttjande av medicinsk service gällande privata vårdgivare med ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)

Dessa produkter ska LOL-läkare själva betala*:

 • Blodstatus (EPK, EVF, Hb, LPK, TPK)
 • Sänkningsreaktion (SR)
 • Hemoglobin, humanspecifikt (Hemolex el Actim Fecal Blood)
 • Hemoglobin (Hb)
 • C-Reaktivt protein (CRP), semikvant
 • Glukos
 • Provtagning, barn (< 15 år)
 • Provtagning , kapillär och venös
 • Bakterier, snabbtest (streptokocker, grp A)
 • Komponenter, testremsa (4 k: Glu, Alb, Hb,Leu)
 • Koriongonadotropin, kvalitativt (HCG)
 • Bakterier, Nitrit

Mer information för finns på Vårdgivarguiden (länk till sidan För dig som privatläkare)

*Priser enligt prislistor för kunder knutna till Region Stockholm.

 

Kvalitetssäkringsstöd vid patientnärar analyser

Det finns två prislistor för PNA-stöd beroende på vilken verksamhet ni arbetar inom. Prismodellen utgår från det antal PNA-instrument som finns inom verksamheten samt servicenivå.

Prislistor för kvalitetssäkringsstöd avseende patientnära analyser (PNA-stöd)

Utbud och villkor för PNA-tjänster