Våra allmänna villkor och prislistor

Vi har prislistor för laboratoriemedicinska tjänster samt prislistor för kvalitetssäkringsstöd för patientnära analyser. De allmänna villkoren gäller för alla våra kunder, oavsett om man skickar in prover för analys till laboratoriet eller om man utför patientnära analyser.

 

Allmänna villkor

Laboratoriemedicinsk service

Gällande tjänsteutbud och priser för klinisk laboratoriemedicin

Prislistor för laboratoriemedicinska tjänster

 

Förtydligande av villkor för privata vårdgivare med ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)

Förtydligande av villkor för nyttjande av medicinsk service gällande privata vårdgivare med ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL).
Förtydligandet gäller från 1 november 2023.

Följande två krav ska vara uppfyllda för att Region Stockholm ska betala för analyser som LOL-läkare beställer:

  1. Analysen ska finnas inom de produktlistor som Region Stockholm har avtalat.
  2. Region Stockholms avtalade parter inom klinisk laboratoriemedicin ska användas. 

Mer information finns på sidan Kostnadsansvar för klinisk laboratoriemedicin (länk till Vårdgivarguiden)

 

Kvalitetssäkringsstöd vid patientnärar analyser

Det finns två prislistor för PNA-stöd beroende på vilken verksamhet ni arbetar inom. Prismodellen utgår från det antal PNA-instrument som finns inom verksamheten samt servicenivå.

Prislistor för kvalitetssäkringsstöd avseende patientnära analyser (PNA-stöd)

Utbud och villkor för PNA-tjänster