Antibiotikaresistens

Nyheter och förändringar angående resistensutveckling. Kurvor och information om resistensutvecklingen i Stockholmsområdet för exempelvis MRSA, ESBL och multiresistenta bakterier.

Förändring i svarsrutiner för resistensbestämningar

EUCAST (Europeiska kommittén för resistensbestämningar) har tagit fram nya riktlinjer för resistensbestämningar beträffande betydelsen av kategorierna S, I och R i resistensbeskeden. I september 2020 infördes de nya riktlinjerna på Mikrobiologen på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Förändring

Alla brytpunkter (gränsvärden) som används av mikrobiologiska laboratorier för att skilja mellan S, I och R är beroende av dos och hur antibiotika ges. Samtidigt ökas antalet möjliga behandlingsalternativ hos bakterier med nedsatt känslighet för ett eller flera antibiotika.

Brytpunkterna för S, I och R har skapats så att I-kategorin är en lika användbar kategori som S-kategorin, men kräver en högre dos eller en ökad koncentration.

Förenklad betydelse av S, I, R

S – Känslig vid normal dosering: ”Det går sannolikt bra med normaldos.”
I – Känslig vid ökad exponering: ”Det går sannolikt bra med högre dos.”
R – Resistent: ”Behandlingen fungerar sannolikt inte.”

Frågor

E-post: Mara Saule
Specialistläkare, Klinisk mikrobiologi

Fördjupad information om Antibiotikaresistens

Föreläsning Antibiotika SIR Update 201006

Inga Fröding på Klinisk mikrobiologi presenterar uppdatering av SIR systemet

Antibiotikaresistens i Stockholmsområdet

I samarbete med Vårdhygien och Smittskydd Stockholm övervakar mikrobiologen infektionsspridningen och resistensutvecklingen i samhället.

Resistensförekomsten analyseras årsvis för att trender av ökande eller minskande antibiotikaresistens ska kunna identifieras. Om resistensförekomsten ökar mycket, kan denna kunskap användas för att anpassa lokala riktlinjer för antibiotikabehandling.

Statistiken kan aldrig användas för att förutse resistensmönstret för den bakterie som orsakar infektion hos en viss individ. För detta krävs alltid relevant provtagning för odling och resistensbestämning.

För sjukhusen i Stockholmsområdet redovisas resistensläge i blododlingar för Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae.

Resistensläge i Stockholmsområdet

Statistikansvariga på mikrobiologen

Nationella och Europeiska sammanställningar

Externa länkar

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida