Antibiotikaresistens i Stockholmsområdet

Resistensutvecklingen i Stockholmsområdet för exempelvis MRSA, ESBL och multiresistenta bakterier.

I samarbete med Vårdhygien och Smittskydd Stockholm övervakar mikrobiologen infektionsspridningen och resistensutvecklingen i samhället.

Resistensförekomsten analyseras årsvis för att trender av ökande eller minskande antibiotikaresistens ska kunna identifieras. Om resistensförekomsten ökar mycket, kan denna kunskap användas för att anpassa lokala riktlinjer för antibiotikabehandling.

Statistiken kan aldrig användas för att förutse resistensmönstret för den bakterie som orsakar infektion hos en viss individ. För detta krävs alltid relevant provtagning för odling och resistensbestämning.

För sjukhusen i Stockholmsområdet redovisas resistensläge i blododlingar för Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae.

Resistensläge i Stockholmsområdet

Fördjupad information om Antibiotikaresistens

Statistikansvariga på mikrobiologen

Nationella och Europeiska sammanställningar

Externa länkar

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida