Stockholms Kraniofaciala Team

Stockholms Kraniofaciala Team är ett multidisciplinärt högspecialiserat team med experter från flera specialiteter; plastikkirurger, neurokirurger, käk-kirurger, röntgenläkare, ögonläkare och öron- näsa- halsläkare. Vidare har teamet ett stort internationellt kontaktnätverk med framstående kraniofaciala team i flera länder. På gemensamma konferenser bedöms patienterna och utrednings- respektive behandlingsförslag diskuteras med patienter/föräldrar. Operationer samordnas därefter med de experter som behövs för just de ingreppen. Fördelen med denna organisation är att patienterna slipper remitteras mellan olika specialister utan kan i stället komma på en gemensam bedömning. Detta underlättar också remissförfarandet där andra vårdgivare kan remittera patienter med symptom från olika delar av skalle och ansikte direkt till teamet.

För de ovanliga diagnoserna har teamet ett nära samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser och de olika experteam som finns tillgängliga för dessa patienter.

Inom Stockholms Kraniofaciala Team ryms även behandling av ansiktsfrakturer, läpp- käk- gomspalt (LKG), facialispåverkan (skada på nerven som styr mimiken i ansiktet) och microti (öronmissbildningar). Inom dessa verksamheter finns ansvariga läkare, kontaktsjuksköterskor, logopeder, ortodontister (specialisttandläkare) och psykolog.

Forskning är en mycket viktig del av SKCs verksamhet och både basalvetenskapligforskning kring genetik, utvecklingsbiologi liksom klinisk forskning organiseras via centret.