Team för neuromuskulära sjukdomar

Kontakt

  • Vuxen: Helene Hallin, koordinator/sjuksköterska, Neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
    Epost: helene.hallin@sll.se

Mer om teamet

Kort om diagnosgruppen

Neuromuskulära sjukdomar är ett brett begrepp som omfattar mer än 200 olika diagnoser och som resulterar i olika grader av funktionshinder kopplade till muskelfunktion. En individ av 1500 har en neuromuskulär sjukdom. Orsaken kan vara störningar i perifera nervers funktion eller sjukdomar i muskulaturen. De flesta tillstånden inom denna grupp har en genetisk orsak. Utredning, uppföljning och behandling av patienterna kräver ett multidiciplinärt omhändertagande.