Medarbetare på Centrum för Sällsynta diagnoser

E-post:  sallsyntadiagnoser.karolinska@sll.se

 • Maria Johansson Soller, docent, överläkare
  CSD-ledare
  Funktionsområdeschef Klinisk genetik

 • Eva Ekblom
  Administratör, webbredaktör
  Tel 08-517 756 26
  eva.ekblom@sll.se

 • Katja Ekholm, sjuksköterska
  Vägledning och patientsamverkan
  Tel: 08-517 761 48 (telefontid mån kl 8-12, tis & tors kl 8-15)
  katja.ekholm@sll.se

 • Charlotta Ingvoldstad Malmgren, PhD,
  Genetisk vägledare
  Information och utbildning
  Tel: 076-949 76 16
  charlotta.ingvoldstad-malmgren@sll.se

 • Rula Zain, docent
  Orphanet, ERN, Gensvar, utbildning och forskning
  Tel: 08-517 704 64
  rula.zain@ki.se

 • Charlotte Willfors, psykolog, PhD
  Forskning och utbildning (föräldraledig)
  charlotte.willfors@ki.se

 • Liisa Aarnio Larson, administratör
  Tel: 08-517 750 97
  liisa.larson-aarnio@sll.se