Kontakt med Centrum för Sällsynta diagnoser

Tjänsteärenden hänvisas i första hand till telefonnummer: 08 - 123 777 66 och besvaras inom cirka 5 dagar under sommaren

Under vecka 27-32 har vi cirka 2 veckors förlängd svarstid på frågor via frågeformuläret eller per mail

Kontaktformulär

3. Gäller frågan dig själv eller någon annan?
4. Gäller din fråga ett barn/ungdom/vuxen?

*************