Kontakt / Medarbetare på Centrum för Sällsynta diagnoser

E-post:  sallsyntadiagnoser.karolinska@sll.se

Kontaktformulär


Om du har en fråga till oss på CSD, fyll i formuläret och tryck på skicka. Skriv INTE ditt personnummer. Detta av sekretesskäl. Alla ärenden sparas anonymt i ett register. Fråga 2-8 kan besvaras med "Ej relevant"

 

Medarbetare

Kontakt / medarbetare

E-post:  sallsyntadiagnoser.karolinska@sll.se

I första hand kontakt via kontaktformulär under rubrik ovan

  • Maria Johansson Soller, docent, överläkare, CSD-ledare, Verksamhetschef, Klinisk genetik
  • Eva Ekblom, administratör, webbredaktör Tel 08-517 756 26 eva.ekblom@sll.se
  • Katja Ekholm, sjuksköterska. Vägledning och patientsamverkan. Tel: 08-517 761 48 (telefontid tors kl 9-11 &  kl 13-15), katja.ekholm@sll.se
  • Charlotta Ingvoldstad Malmgren, PhD, Genetisk vägledare. Information och utbildning. Tel: 076-949 76 16, charlotta.ingvoldstad-malmgren@sll.se
  • Rula Zain, docent. Orphanet, ERN, Gensvar, utbildning och forskning. Tel: 08-517 704 64, rula.zain@ki.se
  • Terese Bodérus, biomedicinsk analytiker, Orphanet. terese.boderus@sll.se
  • Charlotte Willfors, psykolog, PhD, Forskning och utbildning. charlotte.willfors@ki.se
  • Liisa Aarnio, administratör. liisa.aarnio@sll.se

Adress:

Centrum för sällsynta diagnoser, QA:34, Karolinska vägen 37A, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm