Kontakt / Medarbetare på Centrum för Sällsynta diagnoser

Kontaktformulär


Om du har en fråga till oss på CSD, fyll i formuläret och tryck på skicka. Skriv INTE ditt personnummer. Detta av sekretesskäl. Alla ärenden sparas anonymt i ett register. Fråga 2-8 kan besvaras med "Ej relevant"

Kontakt / medarbetare

I första hand kontakt via kontaktformulär under rubrik ovan.

Telefonnummer: 08 - 517 727 20

Epost: sallsyntadiagnoser.karolinska@regionstockholm.se

 • Maria Johansson Soller, docent, överläkare, CSD-ledare, Verksamhetschef, Klinisk genetik
 • Eva Ekblom, webbredaktör. Samordning expertteam. eva.ekblom@regionstockholm.se
 • Katja Ekholm, sjuksköterska. Vägledning, övergång och patientsamverkan.  katja.ekholm@regionstockholm.se
 • Charlotta Ingvoldstad Malmgren, PhD, Genetisk vägledare. Information och utbildning. Patientsamverkan.
  charlotta.ingvoldstad-malmgren@regionstockholm.se
 • Rula Zain, docent. Bitr CSD-ledare, nationell samordnare ERN & Orphanet. EUHA-koordinator. Gensvar, utbildning och forskning. rula.zain@regionstockholm.se
 • Terese Bodérus, biomedicinsk analytiker, Orphanet. terese.boderus@regionstockholm.se
 • Charlotte Willfors, psykolog, PhD, Forskning och utbildning. charlotte.willfors@ki.se
 • Elsa Ekblom, administratör, Orphanet. elsa.ekblom@regionstockholm.se
 • Liisa Aarnio, administratör. liisa.aarnio@regionstockholm.se

Adress:

Centrum för sällsynta diagnoser, QA:34, Karolinska vägen 37A, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm