Provtagning vid Kryoglobulinemi

För patienter som har Kryoglobulinemi kräver vissa analyser provtagning med obruten värmekedja fram till analys.

Vid provtagning på patienter som har Kryoglobulinemi ska vissa prover provtas, förvaras och transporteras i värme till analyserande lab. 
Endast rör utan gel får transporteras i värme, därav behöver vissa analyser byta provtagningsmaterial till ett rör utan gel. (Gelen tål inte värme och kan då påverka analysen). För val av rör, se provtagningsanvisning för respektive analys. 

Analyser

B-Blodstatus (Klinisk kemi) - analys sker dygnet runt på alla sjukhus

Följande analyser till Klinisk kemi provtas på vardagar kl. 07 - 16:30, ej under jourtid:
S-Proteinfraktioner (Klinisk kemi)
S-Immunglobulin G, A, M (Klinisk kemi)
S-Haptoglobin (Klinisk kemi)
M-komponent uppföljning (Klinisk kemi)

B-Köldantikroppar (Klinisk immunologi/transfusionsmedicin)
S-Kryoglobuliner (Klinisk immunologi/transfusionsmedicin)
OBS! Prov för Kryoglobuliner måste anlända provinlämningen i Solna före kl 16.00  eller till provinlämningen i Huddinge före kl 14:00 vardagar. Analysen utförs vardagar, dagtid.

DAGTID

Öppenvård/Slutenvård

I första hand rekommenderas att patienten går alternativt transporteras till Provtagningscentralerna (PTC) på Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna eller Huddinge och i andra hand till Danderyds sjukhus eller Södersjukhuset för provtagning.

Öppettider för provtagningscentralerna:

PTC Solna

PTC Huddinge

PTC Danderydssjukhus 

PTC Södersjukhuset

Slutenvård/Provtagning på patienter som inte kan transporteras eller gå till PTC dagtid

Karolinska Universitetslaboratoriet kan bistå med provtagning på avdelning för inneliggande patienter i Solna, Huddinge och Danderyd under öppettiderna, se ovan. Avdelningen ringer och beställer "Provtagning med obruten värmekedja".

Provtagning utförs efter överenskommelse kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet Tel: 08-123 719 99 eller kort nummer 719 99

Utlåning av värmeblock

På Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus bistår Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet med värmeblock (s.k. Trans Control) samt MonoBox. Avdelningen ringer och beställer lån av värmeblock, detta hämtas sedan på laboratoriet. Avdelningen förvärmer rör och kanyler i 15 minuter  i värmeblocket, utför provtagning själva och transporterar sedan prov i värmeblock + MonoBox tillbaka till laboratoriet.

kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet Tel: 08-123 719 99 eller
kort nummer 719 99

JOURTID

Vid AKUT provtagning på inneliggande patienter jourtid bistår Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet med värmeblock för följande analyser:

B-Blodstatus
B-Köldantikroppar

Ta kontakt med Klinisk kemi på respektive sjukhus innan provtagning för att beställa lån av värmeblock. Avdelningen hämtar sedan värmeblocket på laboratoriet, Avdelningen förvärmer rör och kanyler i 15 minuter i värmeblocket, utför provtagning själva och transporterar sedan prov i värmeblock + MonoBox tillbaka till laboratoriet.

Kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet Tel: 08-123 719 99 eller kort nummer 719 99, välj därefter Klinisk kemi och sjukhus.