Provtagning vid Kryoglobulinemi

För patienter som har Kryoglobulinemi kräver vissa analyser provtagning med obruten värmekedja fram till analys.

Vid provtagning på patienter som har Kryoglobulinemi ska vissa prover provtas, förvaras och transporteras i värme till analyserande lab. Det gäller för följande analyser:

Analys

B-Blodstatus (Klinisk kemi och KUL 24Sju)
fS-Lipidelfores (Klinisk kemi och KUL 24Sju) - ska ej tas på jourtid
S-Proteinfraktioner (Klinisk kemi och KUL 24Sju) - ska ej tas på jourtid
S-Immunglobulin G, A, M (Klinisk kemi och KUL 24Sju) - ska ej tas på jourtid
M-komponent uppföljning (Klinisk kemi och KUL 24Sju) - ska ej tas på jourtid

B-Köldantikroppar (Klinisk immunologi/transfusionsmedicin)
S-Kryoglobuliner (Klinisk immunologi/transfusionsmedicin)
OBS! Prov för Kryoglobuliner måste anlända provinlämningen i Solna före kl 16.00  eller till provinlämningen i Huddinge före kl 14:00 vardagar. Analysen utförs vardagar, dagtid.

DAGTID

Öppenvård/Slutenvård

I första hand rekommenderas att patienten går alternativt transporteras till Provtagningscentralerna (PTC) på Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna eller Huddinge och i andra hand till Danderyds sjukhus eller Södersjukhuset för provtagning.

Öppettider för protagningscentralerna:

PTC Solna

PTC Huddinge

PTC Danderydssjukhus 

PTC Södersjukhuset

Slutenvård/Provtagning på patienter som inte kan transporteras eller gå till PTC dagtid

Karolinska Universitetslaboratoriet kan bistå med provtagning på avdelning för inneliggande patienter i Solna, Huddinge och Danderyd under öppettiderna, se ovan. Avdelningen ringer och beställer "Provtagning med obruten värmekedja".

Provtagning utförs efter överenskommelse kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet Tel: 08-517 719 99 eller kort nummer 719 99

Hjälp med provtagningsmateriel

På Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus bistår Klinisk kemi och KUL 24Sju, Karolinska Universitetslaboratoriet med förvärmda rör, kanyler och värmeblock (s.k. Trans Control) samt MonoBox. Avdelningen ringer och beställer förvärmning av rör och kanyler i 15 minuter, hämtar sedan detta på laboratoriet, utför provtagning själva och transporterar prover i värmeblock + MonoBox tillbaka till laboratoriet.

kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet Tel: 08-517 719 99 eller
kort nummer 719 99

JOURTID

Vid AKUT provtagning på inneliggande patienter jourtid bistår Klinisk kemi och KUL 24Sju, Karolinska Universitetslaboratoriet med förvärmda rör, kanyler och värmeblock för följande analyser:

B-Blodstatus
B-Köldantikroppar

Ta kontakt med Klinisk kemi och KUL 24sju på respektive sjukhus innan provtagning för beställning av förvärmning av rör och kanyler i 15 minuter. Avdelningen hämtar sedan rör och kanyl på laboratoriet, utför provtagning själva och transporterar prover i värmeblock tillbaka till Klinisk kemi och KUL 24Sju.

Kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet Tel: 08-517 719 99 eller kort nummer 719 99, välj därefter Klinisk kemi och sjukhus.