Medicinsk enhet Radiologi Huddinge

Medicinsk Enhet Radiologi Huddinge ansvarar för radiologisk diagnostik och behandling inom gastrointestinal- och bukradiologi, gynekologisk och obstetrisk radiologi, intervention och ultraljud.

Vi genomför cirka 90 000 undersökningar per år i våra verksamheter i Solna och Huddinge. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övriga verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Är du patient eller närstående?