Radiofarmaci

Radiofarmaci ligger i BioClinicum och är en av världens största och mest avancerade radiofarmacifaciliteter. Med denna anläggning har Region Stockholm säkrat försörjningen av radiofarmaka till sjukvården i Stockholmsområdet och närliggande regioner för lång tid framöver.

Radiofarmaci ansvarar för produktion och beredning av radioaktiva läkemedel för användning inom diagnostik (PET och SPECT) och terapi. De största användarna av Radiofarmacis läkemedel är de Nuklearmedicinska avdelningarna i Huddinge och Solna, Klinisk Fysiologi samt Neuroradiologi. Genom högteknologisk utrustning, integrerad forskning och nära samverkan med Karolinska Institutet bidrar vi till att skapa förutsättningar för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Organisationen
Radiofarmaci består av en sektion samt en kvalitetsgrupp och en utvecklingsgrupp. Inom sektionen tillverkas och bereds ett flertal olika radiofarmaka som främst används till diagnostik av cancersjukdomar. De radionuklider som används för att tillverka radiofarmaka produceras antingen i en cyklotron belägen i anslutning till radiokemilaboratoriet, alternativt elueras från radionuklidgeneratorer. Innan läkemedlen kan ges till patienter måste de kontrolleras med avseende på bland annat identitet, renhet och pH vilket också görs inom sektionen. Kvalitetsgruppen ansvarar för kvalitetssäkring av läkemedlen vilket omfattar hela kedjan från inkommande material till frisläppning av färdig produkt. All produktion och kvalitetskontroll sker i enlighet med gällande regelverk och lagstiftning avseende läkemedelsframställning och strålskydd. Verksamheten inspekteras regelbundet av både Läkemedelsverket och Strålskyddsmyndigheten. Utvecklingsgruppen arbetar med att utveckla och implementera nya radiofarmaka.

Forskning och utveckling
I Radiofarmacis lokaler i BioClinicum arbetar Radiofarmaci tillsammans, och i nära samarbete, med forskare från Karolinska Institutet och andra akademiska samarbetspartners samt olika läkemedelsföretag. Detta skapar goda möjligheter till en produktiv forsknings- och utvecklingsverksamhet som har goda förutsättningar för att ligga i framkant inom den internationella utvecklingen av radiofarmaka och därmed också vara en drivande komponent i utvecklingen av nuklearmedicinsk diagnostik och terapi. Radiofarmaci håller även utbildningar inom bland annat radionuklidframställning och radiofarmaci på grundutbildningsnivå och forskarutbildningsnivå.

Radiofarmaci

Möt några av våra medarbetare som arbetare inom Radiofarmaci.

Verksamhetschef Erik Samén

Kontakt via e-post: chefsassistent Anna Prave Hedestedt