Radiofarmaci

Radiofarmaci ansvarar för produktion och beredning av radioaktiva läkemedel för användning inom diagnostik (PET och SPECT) och terapi.

De största användarna av Radiofarmacis läkemedel är de Nuklearmedicinska avdelningarna i Huddinge och Solna, Klinisk Fysiologi samt Neuroradiologi. Genom högteknologisk utrustning, integrerad forskning och nära samverkan med Karolinska Institutet bidrar vi till att skapa förutsättningar för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Sektioner

Radiofarmaci är uppdelat i två sektioner: Produktion och Kvalitet. Inom Produktion tillverkas och bereds ett flertal olika radiofarmaka som främst används till diagnostik av cancersjukdomar. De radionuklider som används för att tillverka radiofarmaka produceras antingen i en cyklotron belägen i anslutning till radiokemilaboratoriet, alternativt elueras från radionuklidgeneratorer. Kvalitet ansvarar för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av läkemedlen innan de frisläpps för patientanvändning. All produktion och kvalitetskontroll sker i enlighet med gällande regelverk och lagstiftning avseende läkemedelsframställning och strålskydd. Verksamheten inspekteras regelbundet av Läkemedelsverket och Strålskyddsmyndigheten.

Forskning och utveckling

Radiofarmaciverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset ligger i BioClinicum, Nya Karolinska Solna. Här finns en av världens största och mest avancerade radiofarmacifaciliteter. Man har genom denna satsning säkrat försörjningen av radiofarmaka till sjukvården i Stockholmsområdet och andra delar av Sverige för lång tid framöver. I de nya lokalerna kommer Radiofarmaci att arbeta tillsammans, och i nära samarbete, med forskare från Karolinska Institutet och andra akademiska samarbetspartners samt olika läkemedelsföretag. Detta skapar goda möjligheter till en produktiv forsknings- och utvecklingsverksamhet som har goda förutsättningar för att ligga i framkant inom den internationella utvecklingen av radiofarmaka och därmed också vara en drivande komponent i utvecklingen av nuklearmedicinsk diagnostik och terapi. Radiofarmaci håller även utbildningar inom bland annat radionuklidframställning och radiofarmaci på grundutbildningsnivå och forskarutbildningsnivå.

Verksamhetschef Erik Samén

Kontakt via e-post: chefsassistent Anna Prave 

Är du patient eller närstående?