Medicinsk enhet Neuroradiologi

Neuroradiologen (även kallat neuroröntgen) är en högspecialiserad röntgenavdelning som utför undersökningar av hjärna, ryggmärg och huvud-halsområdet.

Neuroradiologen ligger i framkant avseende den kliniska verksamheten med modern apparatur för datortomografi, magnetkamerateknik och angiografi med intervention som används för att diagnostisera och behandla sjukdomar och skador i centrala nervsystemet. Huvud och halsradiologin ingår i den medicinska enheten. Vi finns i Huddinge och Solna och utför sammanlagt ca 60 000 undersökningar årligen.

Verksmheten är uppdelad i tre sektioner:

  • Datortomografi
  • Neuroradiologi Huddinge
  • Magnetkamera Solna

Vår verksamhet har helt karaktären av högspecialiserad diagnostik men funktionsområdets läkare genomför numera också botande interventionell behandling av specifika kärlsjukdomar framför allt i hjärnan. Nästan alla patienter remitteras till oss av läkare verksamma på Karolinska universitetssjukhuset.

Vi fungerar också som referens för bedömning av neuroradiologiska undersökningar från hela landet såväl som från utlandet.

Vi är ledande inom neurointervention i Europa men även i övrigt räknas funktionsområdet bland de allra främsta i Europa. Verksamheten har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden.

 

Är du patient eller närstående?