Medicinsk enhet Neuroradiologi

Neuroradiologen (även kallat neuroröntgen) är en högspecialiserad röntgenavdelning som utför undersökningar av hjärna, ryggmärg och huvud-halsområdet.

Neuroradiologen ligger i framkant avseende den kliniska verksamheten med modern apparatur för datortomografi, magnetkamerateknik och angiografi med intervention som används för att diagnostisera och behandla sjukdomar och skador i centrala nervsystemet. Huvud och halsradiologin ingår i funktionsområdet. Vi finns i Huddinge och Solna och utför sammanlagt ca 75 000 undersökningar årligen.

Verksmheten är uppdelad i fem sektioner:

  • Datortomografi
  • Huvud- och halsradiologi
  • Magnetkamera Huddinge
  • Magnetkamera Solna
  • Neurointervention

Vår verksamhet har helt karaktären av högspecialiserad diagnostik men funktionsområdets läkare genomför numera också botande interventionell behandling av specifika kärlsjukdomar framför allt i hjärnan. Nästan alla patienter remitteras till funktionsområdet av läkare verksamma på Karolinska universitetssjukhuset.

Vi fungerar också som referens för bedömning av neuroradiologiska undersökningar från hela landet såväl som från utlandet.

Vi är ledande inom neurointervention i Europa men även i övrigt räknas funktionsområdet bland de allra främsta i Europa. Verksamheten har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden.

 

Är du patient eller närstående?