Strålsäkerhetsutbildning för strålbehandling

Utbildningen är obligatorisk för personal som arbetar med strålbehandling.

Kurstillfällen och anmälan hittar du på Lärtorget - sjukhusets utbildningsportal.

Extern strålbehandling och Brachyterapi

Grundläggande utbildning i strålsäkerhet, myndighetsföreskrifter, kategoriindelning av personal och lokaler samt persondosimetri. Utbildningen är obligatorisk och ska upprepas minst var tredje år.

Extern strålknivsbehandling

Alla anställda som berörs måste gå utbildningen med en periodicitet på 2 år. Vi kontaktar er när det är dags för repetition. Nyanställda bör gå så snart det är möjligt.

Har du frågor

Skicka e-post till Strålsäkerhetsutbildning