Strålsäkerhetsutbildning för dig som arbetar med röntgenstrålning

Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin kan på röntgensidan erbjuda strålsäkerhetsutbildningar med inriktningar enligt listan nedan.

Kurstillfällen och anmälan hittar du på Lärtorget - sjukhusets utbildningsportal.

Angio/intervention

För dig som handhar röntgenutrustning vid angio och/eller interventionella ingrepp. Repeteras vart femte år.

DT/konventionell röntgen

För dig som handhar röntgenutrustningen vid DT och/eller konventionell röntgen. Repeteras vart femte år.

C-båge

För dig som handhar röntgenutrustning vid operation, forskningslab, etcetera. Repeteras vart tredje år.

Deltar vid röntgenundersökningar

För dig som enbart deltar vid röntgenundersökningar och aldrig handhar röntgenutrustning, exempelvis anestesi, studiebesök, etcetera. Repeteras vart tredje år.

Har du frågor

Skicka e-post till Strålsäkerhetsutbildning