Strålsäkerhetsutbildning för nuklearmedicin och labverksamhet med öppna strålkällor

Utbildningen är obligatorisk för personal i verksamhet med öppna strålkällor eller HASS och ska upprepas minst var femte år.

Vi ger följande utbildningar, tider med mera hittar du på Lärtorget:

Öppna strålkällor - laboratorieverksamhet in vitro

Denna utbildning riktar sig till personal som arbetar på laboratorium där arbete med öppna strålkällor förekommer.

Öppna strålkällor - patientverksamhet in vivo

Denna utbildning riktar sig till personal som arbetar med öppna radioaktiva strålkällor i patientverksamhet, till exempel på en nuklearmedicinsk avdelning.

HASS (High Activity Sealed Sources)

Denna utbildning riktar sig till personal (från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet) som arbetar med slutna högaktiva strålkällor (HASS).

Anmälan

Anmälan sker på Lärtorget

  • Anställd på sjukhuset med HSA-id loggar in med sitt E-tjänstekort.
  • Personal på Karolinska Institutet (utan HSA-id) hittar strålsäkerhetsutbildningarna under "Publika kurser och kursanmälningar" på Lärtorgets startsida. För att kunna anmäla sig till en kurs måste man skapa ett konto.

Har du frågor

Skicka e-post till Strålsäkerhetsutbildning