Strålsäkerhetsutbildning

Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin tillhandahåller strålsäkerhetsutbildning till sjukhusets personal och till Karolinska Institutets personal.

Utbildningarna går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för strålsäkerhet inom sjukvård, vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd samt vilka dosgränser som gäller för allmänhet och personal. Under utbildningen lär sig deltagarna hur man arbetar på ett strålsäkert sätt.

Strålsäkerhetsutbildning är obligatorisk för alla som deltar i medicinska bestrålningar samt för de som själva ej handhar utrustning/strålkällor, men som kan uppehålla sig i lokaler under pågående verksamhet med strålning. Det är varje verksamhets ansvar att säkerställa att alla som är berörda får utbildning.

Webbaserad introduktionsutbildning i strålsäkerhet

För dig som är nyanställd på sjukhuset finns en webbaserad introduktionsutbildning. Du hittar den i Lärtorget - sjukhusets utbildningsportal.

Lärarledda utbildningar

De lärarledda utbildningarna är inriktade mot ett tillståndsområde och ger en fördjupad kunskap och ska repeteras med ett visst intervall.

Vi håller kurser inom:

Har du frågor

Skicka e-post till Strålsäkerhetsutbildning

Nyfikenhet är lärandets ursprung