Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin

Medicinsk Enhet Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin är sjukhusets expertinstans när det gäller användning av strålning för diagnostik och behandling. Vårt uppdrag omfattar såväl klinisk verksamhet inom nuklearmedicin och strålbehandling som uppdrag inom forskning, utveckling och utbildning. Vi samordnar sjukhusets övergripande strålsäkerhetsarbete. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin medverkar vid sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms Universitet samt vid vissa specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet.

Denna sida vänder sig till dig som

  • är remittent gällande nuklearmedicinska undersökningar
  • vill komma i kontakt med Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin inom strålbehandling
  • arbetar på Karolinska eller Karolinska Institutet och behöver strålsäkerhetsutbildning
  • vill ansöka om tillstånd för forskning där strålning ingår

Medicinska Enheten är indelat i fem sektioner, varav två mot nuklearmedicin, en mot MR-fysik, en mot röntgenfysik, samt en mot strålbehandlingsfysik och teknik. Vidare finns två nuklearmedicinska omvårdnadssektioner. Vi har cirka 140 medarbetare bestående av sjukhusfysiker inom nuklearmedicin, röntgen, MR och strålbehandling samt medicintekniska ingenjörer, sjuksköterskor och administrativ personal.

Strålsäkerhet

Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin arbetar sjukhusövergripande i strålsäkerhetsfrågor genom delegering från sjukhusdirektören och är sjukhusets kontaktlänk gentemot Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi utbildar personal som arbetar med joniserande strålning på sjukhuset och på Karolinska Institutet i strålsäkerhet. 

Forskning och utveckling inom strålningsfysik

Medicinska Enheten har specialkompetens inom strålningsmedicin, och medverkar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra undersöknings- och behandlingsmetoder där strålning används. Vi medverkar även i utbildning av olika vårdprofessioner, såsom sjukhusfysiker och röntgensjuksköterskor.