Remisser till Barnradiologen

Här hittar du information om vad som gäller för remisser

Remissen skall innehålla önskad undersökning, anamnes samt frågeställning. Vänligen hänvisa ej till TakeCare för anamnes då Barnröntgen får många remisser och tiden ej medger att titta i TakeCare för varje remiss som kommer.Remissen skickas via journalsystemet TakeCare. För remittenter som ej har TakeCare skickas remissen med post till Barnröntgen Q6:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm eller faxas på nummer 517 771 51 (faxen står i vår reception).För akuta undersökningar skickas remissen elektroniskt via TakeCare, via fax på nummer 517 771 51 eller skickas med patienten.