Remisser till barnradiologi

Information gällande remisser till oss

Remissen måste innehålla önskad undersökning samt frågeställning anamnes. Hänvisa inte till TakeCare för anamnes, då det av administrativa skäl tar för lång tid att söka efter informationen där.

Remisser skickas i första hand via TakeCare.

För remittenter som inte har TakeCare.

  • Skicka remiss per post till:
    ME Barnradiologi
    C7:33, Solna
    Karolinska Universitetssjukhuset
    17176 Stockholm
  • Faxa remiss till: 08-123 771 41