Medicinsk enhet Barnradiologi

Inom Medicinsk enhet Barnradiologi (även kallat barnröntgen) tillhandahåller vi radiologisk diagnostik och behandling för samtliga barnpatientgrupper.

Här utförs cirka 84 000 undersökningar per år i våra verksamheter i Huddinge och Solna. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan mellan övriga enheter i organisationen bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter

 

 

Är du patient eller närstående?