Bild och Funktion

Vi är en sjukhusövergripande funktion som ansvarar för vård, forskning och utbildning inom radiologi, Medicinsk Strålningsfysik, Nuklearmedicin och fysiologi.

Webbredaktör: Erika Sjöbom