ECMO Centrum

ECMO – Extracorporeal Membran Oxygenering – en modifierad hjärtlungmaskin som syresätter blodet utanför kroppen via ett membran. Patienter med lungsvikt behandlas med veno-venös ECMO och patienter med cirkulationssvikt/multi-organsvikt behandlas med veno-arteriell ECMO.

ECMO-jouren vid ECMO Centrum Karolinska,

telefon: 08-123 780 50

alternativt utomlands telefon: +46 8 123 780 50

In English

Suomeksi

Transport till ECMO Centrum

Jobba på ECMO Centrum

Vanliga anledningar till ECMO-behandling

Nyfödda

Mekoniumaspiration, Sepsis, Kongenitalt diafragmabråck, Pneumothorax eller annan orsak till dålig saturation.

Barn och vuxna

Sepsis och Septisk chock är idag den vanligaste diagnosen. Pneumoni (virus och bakteriell), ARDS, Myokardit, Leukemi (speciella kriterier), Pneumothorax. Alla sjukdomar med dålig lung- eller hjärtfunktion som är livshotande men med en trolig god prognos om grundsjukdomen får läka.

Behandlingstiden är allt från någon vecka till ett flertal veckor.
Medelvårdtid för nyfödda är cirka 9 dagar.
Medelvårdtid för barn och vuxna är cirka 15 dagar.

"ECMO betyder liv för oss"

En film om betydelsen av ECMO-behandling vid svår sjukdom

Hemsjukhusets förberedelser inför ECMO-behandling

Beslutsstöd

Konsultationssamtal

Vi är ytterst tacksamma för konsultationssamtal. Vi lär oss ständigt mer om olika patientgrupper genom dessa. Det är lättare för oss att planera eventuella transporter i ett lugnare skede än i en ren paniksituation.
Dessa konsultationssamtal är naturligtvis kostnadsfria men journalförs hos oss. Därför behöver vi patientuppgifter såsom namn, personnummer, vikt etc.

Hur kommer patienten till oss på Karolinska?

Om patienten är för instabil för att transporteras med respirator kommer ECMO-teamet till er och startar ECMO-behandlingen på er intensivvårdsavdelning. Det tar oftast ca 4-5 timmar innan man kommer på ECMO-behandling efter att man beslutat att vi skall komma.

Om ECMO-teamet kommer med flyg behöver vi hjälp med transporten från flygplatsen till hemsjukhuset. Detta ordnar ni bättre då ni har lokalkännedom om befintliga transportmedel. Det krävs oftast en större transportbil då vi är 4 personer samt 350 kg utrustning. Tänk redan i detta skede på att det behövs en stor ambulans som kan ta med oss och patienten tillbaka till flygplatsen. Viktigt är att det går att lasta pump och patient genom samma dörr. 

Vi har en lista för en del förberedelser som vi vill ha hjälp med innan vi kommer, se Hemsjukhusets förberedelser inför ECMO behandling.

Ibland har vi egen operationssjuksköterska med oss, men om vi inte har detta vill vi ha assistans av hemsjukhusets operationssjuksköterska, se PM angående kanylering av ECMO patient.

För patient utanför Stockholms läns landsting krävs en specialistvårdsremiss.

För patient från annat land krävs en betalningsförbindelse.

Anhöriga

I mån av plats ordnar vi boende på familjevåningen här på sjukhuset, boendet på familjevåningen reserverar vi i första hand till föräldrar till barn. Om vi inte kan ordna plats på familjevåningen reserverar vi plats på hotell eller värdshus i närheten av sjukhuset.

Är du patient eller närstående?