Cerebrospinalvätska (Csv)

Information om provtagningsrör och rörordning vid provtagning av spinalvätska.

Beställning och provvolym

En beställning per punktionstillfälle. Både spinalprover och tillhörande blodprover måste läggas på samma beställning. Prover till Klinisk patologi/cytologi beställs separat.

Den totala provvolymen av spinalvätska bör för vuxna vara 8-12 mL. Märk rören i provtagningsordning 1, 2, 3 osv. Rörordning saknar betydelse för prover till cytologi.

Slaskrör

Om endast kemiska analyser ska beställas måste ett slaskrör med minst 2 mL tas som första rör. Detta gäller även för mikrobiologiska serologiska analyser om spinalvätskan är synligt blodtillblandad.

Lathundar för cerebrospinalprover

Samlingsida för Csv-rör

Provtagningsanvisningar

I provtagningsanvisningarna finns information om provmängder, rörtyp, förvaring och transport.

Länkar till provtagningsanvisningar

Utförande av lumbalpunktion

I Vårdhandboken finns riktlinjer för hur provtagningen genomförs.

Vårdhandboken