Att tänka på när barnet får extra mjölkersättning/formula utöver amning/råmjölk!

Varför?

De flesta barn föds med ett extra lager av fett för att kunna användas som en reserv de första dygnen, det brukar efterliknas med ett halvt kilo smör men det gäller inte alla barn.

Vilka barn?

Barn som fötts för tidigt, är "lätta" för åldern eller gjort av med mycket energi under förlossningen kan sakna denna reserv. Dessa barn behöver få extra mjölkersättning/formula vid sidan av amningen. Barn som går ner 10 % eller mer kan behöva extra mjölkersättning/formula om barnet inte ammar enligt de 5 punkterna (Amningsstatus).

Råmjölk i första hand!

I första hand ges den urmjölkade råmjölken/bröstmjölken och om barnet behöver mer än den så "toppas" råmjölken upp med mjölkersättning/formula.

Hur länge?

Oftast under 1-2 dagar eller vid enstaka tillfällen beroende på hur ofta och hur barnen suger/bröstmjölksproduktionen stimuleras. Ibland kan det behövas längre tid om barnet inte suger på bröstet eller om mamman av någon anledning inte haft möjlighet att stimulera bröstmjölksproduktionen.

Vad som är bra att känna till?

Barn kan bete sig olika beroende på om de fått råmjölk/bröstmjölk eller mjölkersättning/formula. Råmjölken är i små mängder och mycket lättsmält för att barnet ska vakna ofta och suga på bröstet för att bröstmjölkproduktionen ska stimuleras igång. Mjölkersättningen/formulan kan göra att barnet sover längre stunder. Det kan då vara lätt som föräldrar att tro att råmjölken inte tillräcklig och det kan då vara lätt tappa tilliten till amningen. Om barnet inte suger på bröstet och om mamman av någon anledning inte har möjlighet att stimulera bröstmjölkproduktionen kan den försenas, uppmärksamma därför att det inte blir för glest mellan amnings-/urmjölkningstillfällena. Det är "aldrig" försent att stimulera igång mjölkproduktion men det är enklast att stimulerar igång ju närmre efter förlossningen det är.

Vad kan vara bra att tänka på?

Många föräldrar upplever att det kan lätt bli så att man fokusera på tillmatningen på grund av oro för barnet och glömmer stimulera mjölkproduktionen även om det finns en önskan att amma helt.

Hur gör man?

Fyra tips för att få igång bröstmjölken!

  • Suger inte barnet – fortsatt ha mycket hud-mot-hudkontakt som stimulerar amningsbeteendet.
  • Kom ihåg att stimulera brösten – helst vid 8 tillfällen per dygn eller oftare.
  • Stimulera hellre korta stunder och ofta än sällan och länge.
  • Ju snabbare du startar desto fortare kommer mer mjölk.

 

Sammanställt av Kristin Svensson (Universitetsbarnmorska, spec.amning)