Om oss

I juni 2018 fick Barndiabetesmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i uppdrag av Hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN) att skapa ett kunskapscentrum för barndiabetes inom Region Stockholm.

Vill du komma i kontakt med oss? KNEP.Karolinska@regionstockholm.se

Uppdrag för KNEP

 • Kartlägga kunskapsläget om barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och diabetes typ 1. 
 • Genom ett förlängt stöd för arbetet har det givits möjlighet till en utvidgning av målgruppen till unga med diabetes typ 1 och egenvårdssvårigheter.
 • Ta fram arbetssätt för Region Stockholms barndiabetesverksamheter för att tidigt upptäcka dessa barn och ungdomar.
 • Delta i utveckling av lämpliga vårdprocesser, behandlingsmetoder eller verktyg som kan förbättra egenvård och hälsa.
 • Arbeta för kunskapsspridning.

Info om KNEP att sprida.pdf

 

 Vi som arbetar med kunskapscentret är:

 • Torun Torbjörnsdotter, Överläkare, PhD, Barnendokrin och metabola sjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Elsa Håkansson, Psykolog, Enheten för Medicinsk Psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Anna Strandqvist, Psykolog, PhD, Enheten för Medicinsk Psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Linda Ek, Arbetsterapeut, PhD, Specialistvårdssektionen Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset
 • Katarina Lindström, Överläkare, PhD, Barnneurologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Charlotte Nylander, Överläkare, PhD, Barnhälsovårdsöverläkare i Region Sörmland
 • Ulrika Berg, Bitr Överläkare, PhD, Idun Barnläkarmottagning/Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 

Webbredaktör: Malin Björck

Granskare: Torun Torbjörnsdotter , Överläkare

Uppdaterad: