Om oss

I juni 2018 fick Barndiabetesmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i uppdrag av Hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN) att skapa ett kunskapscentrum för barndiabetes inom Region Stockholm. Kunskapscentrum för neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga med diabetes, KNEP.

Uppdrag för KNEP

 • Kartlägga kunskapsläget om barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och diabetes typ 1.
 • Ta fram arbetssätt för Region Stockholms barndiabetes-verksamheter för att tidigt upptäcka dessa barn/ungdomar.
 • Delta i utveckling av lämpliga vårdprocesser, behandlings-metoder eller verktyg som kan förbättra egenvård och hälsa.
 • Arbeta för kunskapsspridning.

 

Vi som arbetar med kunskapscentret är:

 • Torun Torbjörnsdotter, överläkare, PhD
 • Elsa Håkansson, psykolog
 • Anna Strandqvist, psykolog, PhD
 • Linda Ek, arbetsterapeut, PhD
 • Katarina Lindström, överläkare, PhD
 • Charlotte Nylander, överläkare, PhD
 • Ulrika Berg, barnläkare, PhD
 • Anneli Sandqvist Wiklund, Chef KNUT
 • Liselott Söderström, Bitr. Sektionschef  

Vill du komma i kontakt med oss? Maila vår kontaktbrevlåda KNEP.Karolinska@sll.se

Webbredaktör: Liselott Söderström

Granskare: Torun Torbjörnsdotter , Överläkare

Uppdaterad: