Om oss

I juni 2018 fick Barndiabetesmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i uppdrag av Hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN) att skapa ett kunskapscentrum för barndiabetes inom Region Stockholm. Kunskapscentrum för neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga med diabetes, KNEP.

Uppdrag för KNEP

 • Kartlägga kunskapsläget om barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och diabetes typ 1.
 • Ta fram arbetssätt för Region Stockholms barndiabetes-verksamheter för att tidigt upptäcka dessa barn/ungdomar.
 • Delta i utveckling av lämpliga vårdprocesser, behandlings-metoder eller verktyg som kan förbättra egenvård och hälsa.
 • Arbeta för kunskapsspridning.

 

Vi som arbetar med kunskapscentret är:

 • Torun Torbjörnsdotter, Överläkare, PhD, PF Barnendokrin och metabola sjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Elsa Håkansson, Psykolog, Enheten för Medicinsk Psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Anna Strandqvist, Psykolog, PhD, Enheten för Medicinsk Psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Linda Ek, Arbetsterapeut, PhD, Specialistvårdssektionen Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset
 • Katarina Lindström, Överläkare, PhD
 • Charlotte Nylander, Överläkare, PhD, Region Sörmland
 • Ulrika Berg, Bitr Överläkare, PhD, PF Barnendokrin och metabola sjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Anneli Sandqvist Wiklund, Psykolog, Sektionschef Neuropsykologi barn
 • Liselott Söderström, Bitr. Sektionschef  PF Barnendokrin och metabola sjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Vill du komma i kontakt med oss? Maila vår kontaktbrevlåda KNEP.Karolinska@sll.se

Webbredaktör: Liselott Söderström

Granskare: Torun Torbjörnsdotter , Överläkare

Uppdaterad: