Utbildning

Under hösten 2020 kommer vi planera in olika utbildningar för framförallt diabetesteam. Vi kommer annonsera dessa här

Utbildningspresentationer

Webbredaktör: Liselott Söderström

Granskare: Torun Torbjörnsdotter , Överläkare

Uppdaterad: