Utbildning

Under våren 2021 planerar vi att hålla utbildningar för framförallt diabetesteam. Dessa kommer att annonseras här.

Webbredaktör: Liselott Söderström

Granskare: Torun Torbjörnsdotter , Överläkare

Uppdaterad: