KNEP för vårdgivare, samhälle & skola

Samarbete mellan sjukvården, skola samt med barn och familj är mycket viktigt om man har diabetes. Ännu viktigare är det om man dessutom har svårigheter att sköta sin egenvård. Här finner du yrkesanpassad information om typ 1 diabetes hos barn och unga och konkreta förslag på insatser och samarbete mellan olika aktörer.

Om diabetes för vårdgivare och samhälle

Syftet med de här dokumenten är att ge dig information som är anpassad för din yrkesgrupp och att underlätta samarbetet med barn och ungdomar med typ 1 diabetes, deras familjer och andra yrkesgrupper. Dokumenten innehåller en kort sammanfattning av vad typ 1 diabetes är och vad det ställer för krav på patienten och dennes familj. Här finns också exempel på vilka konkreta utmaningar det innebär att ha typ 1 diabetes med neuropsykiatriska svårigheter och/eller psykisk ohälsa. Du hittar också konkreta förslag på insatser.

För socialtjänsten. Egenvård och familjens behov av stöd.pdf

För BUP Med Psykologi och BUMM. Egenvård och svårigheter att beakta.pdf

För arbetsterapeuten. Egenvård och familjens behov av stöd.pdf

Konkreta förslag på insatser och samarbete mellan olika aktörer.pdf

 

Anpassning i skola och förskola

Det här dokumentet ger fördjupad information till pedagoger som har hand om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diabetes. Här förklaras bakgrunden till behovet av ökat stöd i förskola, skola och på fritids.
Skriv ut och ta med till ditt barns skola.

Anpassning i skola och förskola.pdf

 

Detta dokument är ett komplement till, men ersätter inte, Egenvårdsplanen.
Skriv ut och komplettera texten tillsammans med ditt barn eller tonåring och med någon ansvarig från skolan.

Komplement till Egenvårdsplan.pdf

 Lästips

  • Carlsson Kendall G. Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? Studentlitteratur; 2015.
  • Bratina N, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Management and support of children and adolescents with type 1 diabetes in school. Pediatric diabetes. 2018;19(Suppl 27):287-301.

Användbara länkar