KNEP för vårdgivare, samhälle & skola

Samarbete mellan sjukvården, skola samt med barn och familj är mycket viktigt om man har diabetes. Ännu viktigare är det om man dessutom har svårigheter att sköta sin egenvård.

Om diabetes för vårdgivare och samhälle

Till socialtjänsten. Egenvård och familjens behov av stöd.

Det här dokumentet är avsett att ge användbar information till personal inom socialtjänsten som träffar barn och unga med typ 1 diabetes och deras familjer. Vid typ 1 diabetes behöver patienter och eller närstående utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet. Det kallas egenvård, och ställer höga krav på både föräldrar, barn och unga. Sociala situationer som innebär medicinska risker beskrivs och förslag ges för att underlätta samarbetet mellan olika aktörer.

 För socialtjänsten. Egenvård och familjens behov av stöd. .pdf

Anpassning i skola och förskola

Det här dokumentet ger fördjupad information till pedagoger som har hand om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diabetes. Här förklaras bakgrunden till behovet av ökat stöd i förskola, skola och på fritids.
Skriv ut och ta med till ditt barns skola.

Anpassning i skola och förskola.pdf

 

Detta dokument är ett komplement till, men ersätter inte, Egenvårdsplanen.
Skriv ut och komplettera texten tillsammans med ditt barn eller tonåring och med någon ansvarig från skolan.

Komplement till Egenvårdsplan.pdf

 Lästips

  • Carlsson Kendall G. Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? Studentlitteratur; 2015.
  • Bratina N, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Management and support of children and adolescents with type 1 diabetes in school. Pediatric diabetes. 2018;19(Suppl 27):287-301.

Användbara länkar