KNEP för samhälle & skola

Barn och unga med diabetes och olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har rätt till en likvärdig skolgång och inlärningssituation som friska barn har. Exempel på dessa svårigheter kan ses vid ADHD, autismspektrumtillstånd (AST) och vid olika typer av inlärningssvårigheter. Hjälpbehovet varierar beroende på vilken funktionsnedsättning barnet eller ungdomen har och hur omfattande den är.

Anpassning i skola och förskola

Dokumentet är avsett för att ge tydlig information till pedagoger som har hand om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diabetes. Här ges bakgrund för ökat stöd till dessa barn och ungdomar i förskola, skola och på fritids. Skriv ut och ta med till ditt barns skola.

Anpassning i skola och förskola.pdf

Komplement till Egenvårdsplan

Detta dokument är ett komplement till, men ersätter inte, Egenvårdsplanen. Skriv ut och komplettera det tillsammans med ditt barn eller tonåring och med någon ansvarig från skolan.

Komplement till Egenvårdsplan.pdf

Lästips

Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför?
Gunilla Carlsson Kendall, 2015 Studentlitteratur

Användbara länkar