KNEP för patient och anhörig

Olika knep kan vara bra att ha om man inte får ordning på sin diabetes med alla krav som sjukdomen innebär. Det kan också vara bra med tips till föräldrar och andra anhöriga till ett barn eller en ung person med diabetes.

Översikt

Föräldra-KNEP vid diabetes

Varför behöver du ”föräldraknep”?

Att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1 innebär utmaningar i vardagen. Antal ”tjattillfällen” är mångdubblade eftersom egenvården kräver att du och ditt barn behöver göra en rad olika saker varje dag. I stunder då ditt barn inte samarbetar med dig känner du troligen inte bara frustration, utan även oro och rädsla. I forskning har man sett att ju oftare barn och föräldrar har konflikter om egenvården desto sämre fungerar den. Vikten av att kunna samarbeta med varandra blir helt enkelt större vid diabetes typ 1, både för ditt barns hälsa och för ditt och hela familjens mående.

Vad är ”föräldraknep” för något?

På den här sidan har vi samlat verktyg, tips och råd som vi tror kan vara hjälpsamma för dig som är förälder till ett barn med diabetes typ 1. De bygger på föräldrastrategier som ofta används för att få samarbetet i familjer att fungera bättre och konflikter att minska. Här har vi anpassat dem till en vardag med diabetes typ 1. Syftet är att du och ditt barn ska bli ett bättre team, samarbeta och lösa problem tillsammans på ett sätt som fungerar både för er relation och för ditt barns hälsa.

Hur ska jag använda knepen?

Föräldraknepen är tänkta att underlätta för dig och din familj, inte att ge dig ytterligare ett ”borde” i vardagen. Läs dem i din takt och använd dem på det sätt som du tror är bäst för dig. Knepen har fått nummer eftersom de bygger vidare på varandra, och därför tror vi att de fungerar bäst om du läser dem i tur och ordning. Ge dig själv tid att stanna vid varje knep och testa att använda dig av det ett under en period innan du går vidare till nästa!

Föräldraknep 1. Ta hand om dig och din familj.pdf

Föräldraknep 2. Stärk relationen med ditt barn.pdf

Föräldraknep 3. Motivera och uppmuntra.pdf

Föräldraknep 4. Prata och problemlös.pdf

Föräldraknep 5. Uppmana och guida.pdf

 

Kognitivt stöd vid diabetes

Kognitivt stöd är allt som avlastar hjärnan genom att göra det lättare att förstå, minnas, planera, välja och hantera tid, någonting som diabetes ju kräver av oss

Det övergripande syftet med kognitivt stöd är att öka barnets eller ungdomens självständighet i vardagliga aktiviteter. Det är viktigt att barnet eller ungdomen är med och bestämmer hur stödet ska se ut och att det utformas utifrån barnets mognad och inte utifrån ålder.

Nedan finns beskrivning och bildmaterial som kan användas för att skapa olika typer kognitivt stöd. Man kan prova enklare knep själv eller få hjälp av en arbetsterapeut.

Översikt Kognitivt stöd.pdf

Att skapa nya vanor - automatisering.pdf

Tidsuppfattning.pdf

Att komma ihåg.pdf

Fallbeskrivningar.pdf

 

 

 

Bildmaterial för kognitivt stöd

Veckoscheman och ansvarsfördelning

Här finns mall för veckoschema som kan användas för att sätta in egna bilder eller text. Här finns också mallar som tydliggör insulingivandet i samband med mat och som klargör vem som har ansvaret för olika moment i diabetesegenvården under dagen.

Veckoschema.pdf

Mat och insulinklocka.pdf

Ansvarsfördelning.pdf

 

Småbilder att använda till veckoscheman

Här hittar du bilder som du kan använda till veckoscheman. Bilderna kommer från bildstöd.se

Bilder till veckoschema förskola (002).pdf

Bilder till veckoschema skola.pdf

Bilder till veckoschema fritidsaktiviteter.pdf

Bilder som visar olika diabetesmoment.pdf

 

Användbara bildserier för vardagliga moment

Arbetsblad för min diabetesvård.pdf

 

Användbara mallar för val av mat

PDF 9I, b,c

Barn och unga i olika åldrar, vad klarar man?

Barn och unga i olika åldrar – vad klarar man?

Det är ibland utmanande att vara förälder till ett barn med diabetes. Olika åldrar har sina prövningar och som förälder kan man med jämna mellanrum behöva ändra sitt förhållningssätt till sitt barns diabetes. Ansvaret förs stegvis över från föräldrar till barn/ungdom. Om barnet har neuropsykiatriska eller andra svårigheter kan hen behöva längre tid på sig på de olika stegen.

Ansvarsfördelning.pdf

Ungdomstiden. Utveckling och utmaningar.pdf

Verktyg för anpassad kravnivå.pdf

Arbetsblad för anpassad kravnivå.pdf

 

 

Lästips:

  • Forster M. Fem gånger mer kärlek: forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv. Natur & Kultur; 2009
  • Petrini I, Willebrand M. När livet svänger: för föräldrar till barn & unga med diabetes. Natur & Kultur; 2020.
  • Gerland G. Hjälpmedelsboken, psykiska funktionsnedsättningar: För människor med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras anhöriga och personal. Pavus utbildning; 2011.
  • Lindberg C, Carlberg Söderlund J, Lindberg A, Valsö M. Vill du ha hjälp? - Nej tack gärna! Gothia Fortbildning; 2014.

Användbara länkar