KNEP för patient och anhörig

Olika knep kan vara bra att ha om man inte får ordning på sin diabetes med alla krav som sjukdomen innebär. Det kan också vara bra med tips till föräldrar och andra anhöriga till ett barn eller en ung person med diabetes.

En person som har en neuropsykiatrisk diagnos, som ADHD eller Autism, har vanligtvis en nedsättning av funktioner såsom tidsuppfattning, arbetsminne, planering eller att upprätthålla fokus, så kallade exekutiva funktioner.
Personen kan då behöva stöd i allt som avlastar hjärnan genom att göra det lättare att förstå, minnas, planera, välja och hantera tid.

Kognitivt stöd vid diabetes

Vad är kognitivt stöd?

Kognitivt stöd finns överallt i vår vardag och vi använder oss av det för att till exempel ta reda på var toaletten finns i en ny miljö, att snabbt välja app i telefonen eller att veta hur lång tid som är kvar till bussen ska gå. En person som har en neuropsykiatrisk diagnos, som ADHD eller Autism, har vanligtvis en nedsättning av de exekutiva funktionerna som tex tidsuppfattning, arbetsminne, planering eller att upprätthålla fokus och kan ofta vara hjälpt av extra kognitivt stöd.

Syftet med kognitivt stöd är att öka barnet eller ungdomens självständighet i vardagliga aktiviteter. En arbetsterapeut kan hjälpa till att utforma det kognitiva stödet på ett sätt som passar barnets situation bäst.

Att välja kognitivt stöd

Det är viktigt att barnet eller ungdomen är med och bestämmer hur det kognitiva stödet ser ut. När man väljer kognitivt stöd behöver man kunskap om vad som är svårt för barnet och utforma stödet utifrån barnets mognad inte utifrån ålder. Idag finns det tillgång till många olika appar i våra smartphones som kan användas som kognitivt stöd. För barn som har svårt att fokusera kan det vara svårt att använda apparna till det de är tänkta för eftersom det finns så mycket annat att göra med telefonen.

Att använda kognitivt stöd

När man börjar med kognitivt stöd är det viktigt att börja med en sak i taget och inte införa flera olika sorters kognitivt stöd samtidigt. Utgå från barnets egen upplevelse av vad som är svårt och vilka delar av egenvården som barnet vill ta mer ansvar för. Kognitivt stöd bör användas konsekvent, använd tex gärna samma bilder hemma och i skolan.

 

Bildstöd. Mat och insulinklocka.pdf

Bildstöd. Ansvarsfördelning.pdf

Föräldra-KNEP vid diabetes

Vi arbetar med materialet som kommer publiceras här.

 

Lästips:

  • Hjälpmedelsboken psykiska funktionsnedsättningar: För människor med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras anhöriga och personal. 2011. Gunilla Gerland
  • Vill du ha hjälp? Nej tack gärna.
    2014. Carolina Lindberg, Jill Carlberg Söderlund, Agneta Lindberg och Malin Valsö

 

Användbara länkar