KNEP om neuropsykiatriska svårigheter & diabetes

Vi presenterar här det senaste inom forskningen om samsjukligheten mellan olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och diabetes.

Alltmer forskning tyder på att barnets/ungdomens individuella styrkor och svårigheter är en av flera faktorer som kan påverka egenvården.

Den vetenskapliga kunskapsöversikten finns även i en enklare variant för dem som föredrar det.

För en kort förklaring över vad alla ord och begrepp betyder så finns en enkel ordlista och även lästips för den som vill veta mer! Under den här fliken ryms också information om hur neuropsykiatriska svårigheter påverkar egenvårdens olika viktiga moment vid diabetes. Det kan tydliggöra hur vi bäst kan hjälpa dessa barn och ungdomar till en god egenvård och hälsa.

Vetenskaplig kunskapsöversikt

Refereras till:

Håkansson och Torbjörnsdotter 2020. "Betydelsen av individuella styrkor och svårigheter vid diabetes typ 1 hos barn och ungdomar." https://www.karolinska.se/KNEP

Kunskapsöversikt med referenser.pdf

Metodbeskrivning för litteratursökning.pdf

Översiktstabell över utvalda referenser.pdf

Enkel vetenskaplig kunskapsöversikt

Den här kunskapsöversikten är en enklare variant av den vetenskapliga kunskapsöversikten, i vilken referenserna finns. Du kan i denna text läsa vad neuropsykiatriska svårigheter är och vad de innebär för egenvården vid diabetes och hur man mår.

Det är många faktorer som avgör hur vi fungerar i vardagen. Vardagens krav är höga vid diabetes. Det är normalt att kunna uppleva egenvården som krävande och svår. Den ställer ju höga krav på hjärnans förmåga att lära sig, minnas, planera och genomföra. Man behöver acceptera stick och att äta varierad mat regelbundet. Det är viktigt att kunna tolka kroppens signaler och hantera förändringar. Förmågan att kommunicera och samspela med omgivningen, såväl med kompisar som vuxna, sätts på prov. Även små svårigheter med någonting av detta kan orsaka problem på ett sätt de inte skulle ha gjort om man inte haft diabetes. Man kan ha svårigheter utan att de är så stora att man får en neuropsykiatrisk diagnos. Fördelen med att kartlägga svårigheterna är att det är lättare att få hjälp anpassad till dig som individ.

Enkel vetenskaplig kunskapsöversikt 201130.pdf

Ordlista

Syftet med ordlistan är att förklara ord, definitioner och förkortningar. De flesta av dessa förekommer på KNEP hemsidan.

Ordlista och förkortningar.pdf

Egenvård och följsamhet

Diabetes typ 1 behöver skötas under dygnets alla 24 timmar. Det innebär att patienter och/eller närstående behöver utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet. Det kallas egenvård.

Här nedan finns tabeller som kort beskriver diabetesvardagen, och vilken betydelse neuropsykiatriska svårigheter kan få för barn/ungdomar och deras familjer. Här finns också en sammanställning av vilka olika faktorer som kan påverkas för att underlätta egenvården.

Beslut och åtgärder i diabetesvardagen. pdf

Exekutiva svårigheter av betydelse för egenvården. pdf

Svårigheter inom autismspektrum med betydelse för egenvården.pdf

Påverkbara faktorer till ökad egenvårdsförmåga.pdf