KNEP om neuropsykiatriska svårigheter & diabetes

Vi presenterar här det senaste inom forskningen om samsjukligheten mellan olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och diabetes.

 

Alltmer forskning tyder på att barnets/ungdomens individuella styrkor och svårigheter är en av flera faktorer som kan påverka egenvården.

Den vetenskapliga kunskapsöversikten finns även i en enklare variant för dem som föredrar det.

För en kort förklaring över vad alla ord och begrepp betyder så finns en enkel ordlista och även lästips för den som vill veta mer! Under den här fliken ryms också information om hur neuropsykiatriska svårigheter påverkar egenvårdens olika viktiga moment vid diabetes. Det kan tydliggöra hur vi bäst kan hjälpa dessa barn och ungdomar till en god egenvård och hälsa.

Vetenskaplig kunskapsöversikt

Refereras till:

Håkansson och Torbjörnsdotter 2020. "Betydelsen av individuella styrkor och svårigheter vid diabetes typ 1 hos barn och ungdomar." https://www.karolinska.se/KNEP

Kunskapsöversikt med referenser.pdf

Metodbeskrivning för litteratursökning.pdf

Översiktstabell över utvalda referenser.pdf