Kunskapscentrum för neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga med diabetes, KNEP

Välkommen till KNEP, Kunskapscentrum för neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga med diabetes. Här finns hjälp till självhjälp för alla barn, unga och deras anhöriga som tycker att det är svårt med egenvården vid diabetes typ 1. Här finns också stöd till diabetesteam för utredning och behandling av egenvårdsproblem av olika slag. Vill du komma i kontakt med oss? Maila KNEP.Karolinska@sll.se

Webbredaktör: Liselott Söderström