KNEP vid diabetes. Kunskapscentrum för egenvård vid diabetes typ 1 hos barn och unga

Välkommen till ”KNEP vid diabetes”. Här finns hjälp till självhjälp för alla barn, unga och deras anhöriga som tycker att det är svårt med egenvården vid diabetes. Här finns också stöd till diabetesteam för utredning och behandling av egenvårdsproblem och stöd till skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin etc. Vill du komma i kontakt med oss? Maila KNEP.Karolinska@regionstockholm.se

Webbredaktör: Malin Björck