Undersköterska

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus går barnperspektivet som en röd tråd genom dina arbetsuppgifter och inte sällan ingår clowner, lekterapeuter och lärare från sjukhusskolan i det interprofessionella teamet. Som undersköterska/barnspecialistundersköterska ansvarar du tillsammans med sjuksköterskan för patientens dagliga omvårdnad, mobilisering och aktivering samt deltar i omvårdnadsplanering och in- och utskrivningsförberedelser samt ronder.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att observera och rapportera förändringar i barnets hälsotillstånd samt att ansvara för att kontroll av vitala parametrar blir utförda och dokumenterade. Du utför i samråd med sjuksköterskan ordinerad provtagning och dokumenterar denna, kontrollerar patientens vätsketillförsel och förluster samt assisterar läkare eller sjuksköterska vid undersökningar och behandlingar. Som undersköterska/barnspecialistundersköterska handleder du nya medarbetare och studenter och arbetar aktivt för den personliga kompetensutvecklingen genom deltagande i utbildningar, handledning och seminarier som erbjuds.