Utbildning

För alla våra anställda på Astrid Lindgrens barnsjukhus har vi kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling och det finns möjlighet att delta i projekt och utvecklingsarbete. Som Universitetssjukhus har vi ett stort utbildningsuppdrag vilket innebär att du kommer att möta och handleda studenter.

Kliniskt basår

Astrid Lindgrens Barnsjukhus kan erbjuda dig som nyexaminerad sjuksköterska att gå ett kliniskt basår. Du kommer att vara tillsvidareanställd på en avdelning och deltar under ditt första år i det kliniska basåret som omfattar 10% av den totala arbetstiden, det vill säga cirka 25 heldagar per år.Det kliniska basåret innehåller:
• Färdighetsträningar
• Individuell hospitering
• Handledning/reflektion
• Teoretisk utbildning
Du deltar även tillsammans med övriga nyanställda på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i fyra dagars Introduktionsprogram för nyanställda.I mån av plats kan även sjuksköterskor med kort erfarenhet, och som inte tidigare har arbetat med barn erbjudas att delta i det kliniska basåret.

Det kliniska basåret startar två gånger per år.

Läs mer i vår folder om kliniskt basår.

 

Omvårdnad inom barnsjukvård 15 hp

Är du sjuksköterska redan men har begränsad erfarenhet av barnsjukvård har vi möjlighet att erbjuda dig kursen ”Omvårdnad inom barnsjukvård”, 15 p som ges i samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Institutet.
Utbildning startar en gång om året utförs på betald arbetstid.

 

Kliniskt fördjupnings år

Inom barnsjukvården har vi också en utbildningsmöjlighet för dig som är specialistsjuksköterska och som vill fördjupa dig inom barn och ungdom. Året kommer att innehålla professionell handledning, seminarier och hospitering på betald arbetstid.

Läs mer här

För alla våra anställda på Astrid Lindgrens barnsjukhus har vi kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling och det finns möjlighet att delta i projekt och utvecklingsarbete. Som Universitetssjukhus har vi ett stort utbildningsuppdrag vilket innebär att du kommer att möta och handleda studenter.