BUS/US – Arbetsuppgifter Astrid Lindgrens barnsjukhus

Som biträdande universitetssjuksköterska (BUS) har du ett fördjupat ansvar att självständigt leda och utveckla vården inom ett definierat ansvarsområde inom omvårdnad. Du har även ett utbildningsansvar inom ansvarsområdet.

Som universitetssjuksköterska (US) har du ett fördjupat och övergripande ansvar för att självständigt leda och utveckla vården inom ett definierat ansvarsområde inom omvårdnad. Du har ett övergripande utbildningsansvar inom ansvarsområdet.