Omvårdnadsansvarig

Som omvårdnadsansvarig har du ett koordinerade ansvar för att bereda möjlighet till utbildning, kompetensutveckling, vårdutveckling och innovation relaterat till omvårdnadsverksamheten inom ditt område.

Du bistår verksamhetschef och omvårdnadschefer att identifiera, genomföra och följa upp utbildnings-, utvecklings- och forskningsarbete ur ett omvårdnads- och vårdvetenskapligt perspektiv. Du verkar för att säkerställa att omvårdnad är en integrerad del av forsknings och utbildnings-aktiviteter gällande olika patientgrupper.