Specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom

Som specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom ansvarar du för att alla beslut som rör barnet fattas utifrån barnets bästa. Du ansvarar även för att barnet ska känna sig trygg i olika vårdsituationer och att patienten och dess anhöriga får den hjälp och stöd de behöver för att göra dem delaktiga i vården.

Som barnspecialistsjuksköterska kan du arbeta inom våra olika specialområden på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Allt från akutmottagningen där patientens resa börjar, till neonatalen, våra slutenvårdsavdelningar eller våra högspecialiserade barnmottagningar. Arbetet som barnspecialistsjuksköterska utgår givetvis från NOBAB och FN´s barnkonvention där du utgör en viktig del av vården för att skapa möjligheter för barn och ungdomar att leva meningsfulla liv trots eventuella sjukdomar, lidanden och funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet och ställer stora krav på lyhördhet, förmåga att kommunicera och att anpassa informationen efter barnets ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter.

Som barnspecialistsjuksköterska har du möjlighet att vara med och utveckla och förbättra barnsjukvården genom olika kvalitets- och utvecklingsarbeten.

Du introducerar nyanställda kollegor och handleder studenter som går sin grundutbildning samt specialistutbildning.

Hur är det att jobba på...