Sjuksköterska steg 2-3

Som sjuksköterska på steg 2-3 i kompetensstegen ser du till barnets behov utifrån ålder och utveckling. Det är en intressant, rolig och yrkesutvecklande utmaning då patienterna som vårdas på Astrid Lindgrens barnsjukhus är alltifrån för tidigt födda till 18 år gamla.

Som sjuksköterska på steg 2-3 arbetar du i teamet i slutenvården eller öppenvården. I akut eller planerad verksamhet. Teamet består bland annat av läkare, specialistsjuksköterskor, barnsköterskor, fysioterapeuter, dietister, lekterapeuter, kuratorer och arbetsterapeuter där du som sjuksköterska har ansvaret för omvårdanden av det sjuka barnet och dess familj.

Din roll är att utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera och fördela omvårdnadsarbetet inom det egna teamet samt planera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och informationsöverföring i vårdkedjan. Du både informerar och förbereder barnet samt utför procedurer och omvårdnadsåtgärder samt iordningsställer och administrerar läkemedel. Du uppmuntrar det friska och underlättar det sjuka.

Du introducerar nyanställda kollegor och handleder sjuksköterskestudenter samt deltar eller bidrar till utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbeten inom verksamheten.