Sektionschef

Som sektionschef får du möjlighet att leda och utveckla vården för patienter inom en specifik specialitet. Du har medarbetaransvar för specialistläkare och seniora ST-läkare och  du förväntas arbeta delar av din tid som chef och delar av din tid kliniskt. Du motiverar och engagerar dina medarbetare i en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras.

Du kommer att ha ett nära samarbete med ett antal professionella och interdisciplinära team. Sektionschefen har även ansvar för integration av vård (utfall/kvalitet och produktion), forskning och utbildning, samt för ekonomi och arbetsmiljö.