Omvårdnadschef (OVC)

Som omvårdnadschef arbetar du i gemensamt ledarskap som första linjens chef för sjuksköterskor och undersköterskor. Vår grundtanke är att se barnets perspektiv i vården och att sätta barnet och familjen i fokus. I det arbetet har du som chef ett stort inflytande, genom att utveckla arbetet på avdelningen och ansvara för att rätt kompetens och bemanning finns tillgänglig.

Du ansvarar tillsammans med dina OVC-kolleger och sektionschefen för vårdkvaliteten som patienterna får och har ett sammanhållet ansvar för vård (utfall/kvalitet/produktion), FoU och ekonomi inom vårdytan. I rollen ingår arbetsmiljöansvar för både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.