Neonatalvård för närstående - Att lämna ut information om barnet

Sjukhuset lämnar aldrig ut information om barnet till andra än barnets vårdnadshavare. En del vårdnadshavare vill gärna lämna information om barnets hälsotillstånd till närstående och bekanta, medan andra önskar hålla informationen mer privat.

Fördjupa dig på egen hand

När du får besked om att ett barn har fötts sjukt, lyssna på vad föräldrarna berättar om barnet och skriv ner de svåra ord som du inte förstår, för att senare kunna söka mer information om dessa på egen hand.

En del föräldrar upplever att de plötsligt blir en informationsportal för nyföddhetsvård till sitt nätverk, en pedagogisk roll som de inte bett om. På denna webbplats finns svar på många frågor. Det går även bra att använda internets sökfunktioner eller 1177 för att förstå mer.

Fråga föräldrarna hur du kan dela med dig av information om barnet

Om du är nära anhörig, fråga gärna vilka personer föräldrarna vill att du kontaktar och vilken information du kan föra vidare. Kanske vill föräldrarna att några utvalda ska ta del av all information, att en andra cirkel ska få viss information och ytterligare andra endast lite information.

Sociala medier

Även om du är stolt och lycklig över att släkten har utökats med ett barn, så avvakta lite med att skriva inlägg av typen "Jippie, jag har blivit farmor" på sociala medier. Kanske vill föräldrarna själva välja hur de vill annonsera barnets nedkomst och välja hur mycket om eventuell sjukdom och neonatalvård de vill delge.

Var lyhörd för föräldrarnas sociala mediestrategi. En del föräldrar delger öppet information om barnet på sociala medier. Några sätter upp ett eget konto för barnet i sociala medier eller skapar nyhetsbrev med information om barnet till de närmaste. Andra föräldrar vill vänta med at berätta om barnets neonatalresa tills de själva har fått perspektiv till den. Tumregeln för dig som anhörig bör vara att följa förälderns exempel och inte delge mer information än föräldern önskar.

Text: Erika Baraldi, Leg. psykolog och forskare i specialpedagogik