Stöd

Här hittar du information om olika stödfunktioner du kan vända dig till

1177 Vårdguiden

Här finns information om tex. Vårdguidens e-tjänster, färdtjänst, sjukresa, frikort och anhörigstöd.

Via Vårdguidens e-tjänster kan ni komma i kontakt med Barnonkologmottagningen.

I Vårdguidens e-tjänster finns en ombudsfunktion för föräldrar till barn under 13 år.

Behöver du hjälp med inloggningen, ring support på telefon 08-123 135 00 alla dagar kl. 06-22.

AjaBajaCancer

AjaBajaCancer är en välgörenhetsorganisation som arbetar för att underlätta vardagen för barn som drabbats av cancer och deras familjer.

Några exempel på vad AjaBajaCancer gör är att dela ut presentkort till familjerna, anordnar AW för föräldrar och bidra till ett erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. AjaBajaCancer har även ett samarbete med Mindler som erbjuder psykologsamtal online.

AjaBajaCancer webbsida
Facebook
Facebook AW-grupp
Instagram
AjaBajaCancers kokbok

Barncancerfonden

Barncancerfonden verkar för att ge stöd till forskning och utveckling inom barncancervården, utarbeta och sprida utbildning, fortbildning och information.

Telefon 08-584 209 00

Barncancerfonden webbsida
Blogg
E-post
Facebook
Twitter
YouTube

Barncancerfonden Stockholm Gotland

Barncancerfonden Stockholm Gotland är en ideell stödförening som bedriver verksamhet för alla som bor i Stockholm och Gotland med omnejd.

Deras uppgift är att informera och ge stöd till de barn och familjer som drabbas av barncancer och att använda deras samlade kunskap om att vara sjuk i barncancer, eller ha ett cancersjukt barn, för att förbättra vården.

Telefon 076-879 67 39

Barncancerfonden webbsida
Kalendarium
Facebook
E-post
Twitter
Instagram

Beställ böcker/material

Barncancerfondens böcker och informationsmaterial om barncancer.

Beställ här

Faktablad

Barncancerfondens faktablad om barncancer finns på sex olika språk. Tryck på länken nedan och scrolla sedan ner på sidan du kommer till.

Här hittar du faktabladen

Forskning om psykologiskt stöd

U-CARE är ett forskningsprogram inom vilket det bl.a. studeras hur barn som drabbats av cancer och deras närstående påverkas psykologiskt samt vilken hjälp de behöver för att handskas med olika psykologiska besvär.

Läs mer om U-CARE
Läs mer om forskningen
Se film om U-CARE

 

Försäkringsförmåner för barn över 19 år

Aktivitetsersättning

Kan sökas om arbetsförmågan inte är varaktigt nedsatt, men förväntas bestå minst ett år. Beloppets storlek beror på hur mycket arbetsförmågan minskat. Tala med kurator på enheten.

Handikappersättning

Kan sökas av den som är sjuk eller är handikappad och behöver tidskrävande hjälp eller har betydande merkostnader. Handikappersättningen är skattefri och söks hos Försäkringskassan. Tala med kurator på enheten.

Försäkringskassan

Här kan ni söka information om tex. Vård av allvarligt sjukt barn, Tillfällig föräldrapenning för barn och Vårdbidrag.

Försäkringskassan

Försäkrningskassan har två enheter som arbetar med tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjuka barn med handläggare som har kunskap och erfarenhet av vårdsituationer med långa sjukdomsperioder och speciella behov av stöd. För att komma i kontakt med Försäkringskassan, ring Försäkringskassans kundcenter på telefon 077-152 45 24.

Närståendepenning

Kan sökas av den som avstår från att förvärvsarbeta för att vårda för att vårda en närstående person som är svårt sjuk. Detta oavsett om vården sker i hemmet eller på sjukhus. Som närstående räknas, förutom anhöriga, även vänner. Ansökan görs hos Försäkringskassan. Tala med kurator på enheten.

Hjärnteamet Barn för barn och unga

Hjärnteamet Barn vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm arbetar med rådgivning, stöd och behandling till barn och unga med förvärvad hjärnskada som har drabbats av varaktiga funktionsnedsättningar, t ex efter en hjärntumör.

Inom Habilitering & Hälsa finns 15 habiliteringscenter för barn. Hjärnteamet Barn är ett av dessa och ger råd och stöd till barn med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning i åldern 2-17 år som bor i Stockholms län.

Läs mer om Hjärnteamet Barn för barn och unga

Konsultsjuksköterska

Fungerar som kontaktperson för familj och närstående. Förmedlar information till bland andra förskola och skola. Hjälper till med praktiska problem och svarar på frågor och funderingar som uppstår både hemma och på sjukhuset.

Konsultsjuksköterska inom barncancervård:

Annica Filander, 08-123 701 52
Ulrika Persson, 08-123 725 22

Konsultsjuksköterska för barn med hjärntumörer:

Elisabeth Björn, 08-123 776 38
Lina Lundquist, 08-123 749 92

Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskan fungerar som kontaktperson för familj och närstående. Ingår i teamet runt barnet/ungdomen och har ett nära samarbete med konsultsjuksköterskan. Finns tillgänglig för frågor och funderingar som uppstår både hemma och på sjukhuset.

Hjälper till att samordna vården under behandlingens olika steg.

Kontaktsjuksköterska inom barncancervård
Johanna Paulander 08-123 709 25
Linnéa Håkansson 08-123 747 96
Lisa Lindheimer 08-123 709 25

Kurator

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet både för den som är patient och även för närstående. Det kan medföra att ställas inför nya och ovana situationer. Kurator kan då vara ett stöd.

Läs mer om kurator

Myndighetskontakter m.m.

Kuratorn kan ge råd om vilka ersättningar som finns när ett barn blir sjukt.

I Barncancerfondens nätverk ingår funktioner som kan hjälpa till vid svårare frågor som rör bland annat försäkringskassan, arbetsförmedlingen och försäkringsbolag. I nätverket ingår också jurister som kan hjälpa till om sådana behov skulle uppstå.

Kontakta gärna Barncancerfondens avdelning för råd och stöd för ytterligare information.

Telefon till råd och stöd: 08-584 209 00

E-post (Barncancerfonden)

Nära cancer

Nära Cancer är till för unga personer som står nära någon som har cancer. Här ges möjlighet att möta andra unga i liknande situation samt få svar på frågor av sjukvårdspersonal. Kunskap i området delges genom texter, filmer och radioprogram.

Nära Cancer webbsida
Instagram
YouTube

Psykolog

BUP:s konsultenheter har till uppgift att ge barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar där behov finns.

Barnonkologen samarbetar även Medicinsk psykologi som finns på sjukhuset. Där arbetar psykologer som träffar både barn och vuxna.

Första kontakten förmedlas via personalen.

 

Rätt till stöd i skolan

"Rätt till stöd i skolan för elever med cancer" är ett informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer.

Läs mer om Skolans skyldigheter

Samtalsstöd

Barncancerfonden erbjuder ett nationellt samtalsstöd. 

Läs mer om stöd

Sorg

Barncancerfondens bok "Ett steg i taget - när livet går i bitar".

Boken riktar sig till dem som drabbats av den stora sorgen att mista ett barn i cancer.
Beställ här (gratis)
Läs som pdf

Barncancerfonden Stockholm/Gotland har en stödgrupp, Vi som mist.
Läs mer om Vi som mist

Stöd till närstående

Barncancerfondens information hittar du här.

Syskonstödjare

På avdelning Barn 12 finns syskonstödjare vars viktigaste uppgift är att se syskonen till de som blivit sjuka. Syskonet väljer själv hur mycket kontakt de vill ha; det kan vara allt från en kort pratstund till att följa med på utflykt, antingen själv eller tillsammans med en mindre syskongrupp.

Telefon: 076-204 57 14

Mail: maria.lints@regionstockholm.se

Se film om Syskonstöd

Ung Cancer

Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar för att ge stöd åt unga vuxna i åldern 16-30 som har eller har haft cancer eller är närstående till någon som är eller har varit sjuk.

Telefon: 031-757 71 11

Ung Cancer webbsida
E-post
Twitter
Instagram
YouTube
Linkedin

Tillbaka till huvudsidan för Barncancerwebben