Om den centrala infarten skadas

Majoriteten av barnen som behandlas på barnonkologen har någon form av central infart, central venkateter (CVK) eller subcutan venport (SVP). Det är mycket ovanligt att det blir problem, men om det skulle hända är det viktigt att veta vilka åtgärder som ska vidtas.

Subcutan venport (SVP)

Om en koppling har lossnat eller om slangen har skadats/gått av:

  • Lägg omedelbart ner barnet på rygg.
  • Ta bort nålen direkt. Håll plattan mot dosan och dra nålen rakt upp med andra handen. (Det kan kännas trögt eftersom nålen sitter i ett gummimembran).
  • Kontakta sjukhuset (avdelning Barn 12) 08-123 780 84, välj val 4, för att få fortsatta instruktioner.


Central venkateter (CVK)

Om slangen har skadats/gått av:

  • Lägg omedelbart ner barnet på rygg.
  • Vik slangen dubbel och kläm åt hårt med fingrarna. När det är tätt kan barnet sedan åter resas och flyttas så att telefon eller andra hjälpmedel kan hämtas. Håll kvar greppet om slangen. Sätt eventuellt på en klämma t.ex. en plastpåseklämma eller kateterklämma, för att få händerna fria. Om möjligt, sätt en tygbit eller kompress emellan för att inte skada slangen.
  • Kontakta sjukhuset (avdelning Barn 12) 08-123 780 84, välj val 4, för att få fortsatta instruktioner.

Om hela slangen har åkt ut:

  • Tryck hårt med tyg eller papper på området där slangen suttit.
  • Kontakta sjukhuset (avdelning Barn 12) 08-123 780 84, välj val 4, för att få fortsatta instruktioner.


Tillbaka till huvudsidan för Barncancerwebben