Kontakt

 

Akuta besvär som ex feber eller infektionssymtom

Akuta ärenden, t.ex. feber. Dygnet runt. 
Kontaktväg: Barnonkologen plan 12 (dygnet runt) 08-517 780 84 

Kommentar:
Du möts av en telefonsvarare. Välj val 4 (feber eller andra akuta problem).
Telefonen bevakas dygnet runt men ibland hinner personalen inte svara direkt utan samtalet kopplas ner. Ring då direkt om igen.

Avboka tid till mottagningen

Kontaktväg:
1177 Vårdguidens e-tjänster

Telefon: 08-517 751 22
Du möts av en telefonsvarare. Välj val 1.

Tider: Dygnet runt. Senast 24 timmar innan.

Bekräftelse av planerad kurstart

Kontaktväg:
Avdelning Barn 12 kontaktar er.

Kommentar: Om besked ej lämnats kl 18:00 dagen innan planerade kurstarten v.g. ring 08-517 780 84. Du möts av en telefonsvarare. Välj val 4.

Ring 08-517 780 84

Förnya recept

Kontaktväg:
1177 Vårdguidens e-tjänster, Logga in

Telefon: 08-517 751 22

Du möts av en telefonsvarare. Välj val 2 (icke akut rådgivning, sjuksköterska).

Kommentar:
Recept bör förnyas vid ett läkarbesök. Se över eventuella behov inför varje läkarbesök.

Rådgivning, återbud, mm. sjuksköterska

Barnonkologmottagningen: 08-517 751 22

Mån-tor 7.30-14.30 (fre 7.30-14). Helgfria vardagar.
Knappvalen är:
1. För att lämna återbud.
2. För icke akut rådgivning, sjuksköterska.
3. Frågor gällande röntgen eller andra undersökningar.
4. Har ditt barn feber eller andra akuta problem.

Önskemål om att sättas upp på läkarens telefonlista

Kontaktväg:
1177 Vårdguidens e-tjänster, logga in.

Telefon: 08-517 751 22

Du möts av en telefonsvarare. Välj val 2 (icke akut rådgivning).

Tider: Före klockan 12:00.

Kommentar:
Uppringning kommer att ske samma eftermiddag.

Övriga kontakter

Barncancerfonden

Barncancerfonden
Kansliet
info@barncancerfonden.se
08-584 209 00

Barncancerfonden Stockholm/Gotland
Patientförening
stockholm@barncancerfonden.se
076-879 67 39

Barnröntgen NKS

Eugeniavägen 23, Plan 7
Tidsbokning
08-517 776 02

Diakon

Åsa Högman
asa.i.hogman@sll.se
070-002 84 68

Dietist

Annie Spangfort
08-517 775 62

Forskningssjuksköterskor

Forskningssjuksköterska, Akademiska studier
Kristina Greby
kristina.greby@sll.se
08-517 782 15

Forskningssjuksköterska, HOPE
Lamprini Mylona
lamprini.mylona@sll.se
08-517 749 81

Forskningssjuksköterska, HOPE
Carina Rinaldo
carina.rinaldo@sll.se
08-517 701 51

Forskningssjuksköterska
Pernilla Callerström
pernilla.callerstrom@sll.se
08-517 732 26

Malena Kjellén
malena.kjellen@sll.se
08-517 723 87

Rut-Inger Enryd
rut-inger.enryd@sll.se
08-517 723 81

Fysioterapimottagning/Sjukgymnastik

08-123 933 02
08-517 775 36

Försäkringskassan

Försäkringskassan Kundcenter
077-152 45 24

Konsultsjuksköterskor

Annica Filander
annica.filander@sll.se
08-517 701 52

Elisabeth Björn
elisabeth.bjorn@sll.se
08-517 776 38

Ulrika Persson
ulrika.l.persson@sll.se
08-517 725 22

Kuratorer

Annika Wallin
annika.i.wallin@sll.se
08-517 722 65

Anna Patzauer Personne
anna.patzauer-personne@sll.se
08-517 751 58

Eva Lindberg
eva.c.lindberg@sll.se
08-517 730 59

Janna Eerikäinen - Föräldraledig
janna.eerikainen@sll.se
08-517 747 40

Karin Sjöberg - Föräldraledig
karin.el.sjoberg@sll.se
08-517 745 30

Lekterapi

Lekterapi barn. 0-10 år.
08-517 775 17

Lekterapi
Pedagogiskt resurscentrum ungdom. 10-18 år.
08-517 775 16

Lilla Erstagården

08-714 68 30

Nutritionsmottagningen

Förskrivning av ex sondmatrial/sprutor
08-517 776 80

Omvårdnadschefer

Maria Larsson
maria.ann.larsson@sll.se
08-517 726 96

Sara Karlsson
sara.th.karlsson@sll.se
08-517 776 97

SABH

Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet
08-517 770 92

Samordnande kontaktsjuksköterska

Karin Cosic
karin.skillner-cosic@sll.se
070-003 89 88

Sekreterare

Katarina Borgman
08-517 742 63

Lotta Olsson
08-517 740 94

Sektionschef

Pernilla Grillner
pernilla.grillner@sll.se
08-517 770 64

Sjukhuskyrkan

Expedition
08-517 740 73

Sjukhuslärare

Anna Fragell
anna.fragell@solna.se
072-583 32 41
08-517 777 58

Sofie Andersson
sofie.Andersson@solna.se
08-517 777 58

Sjukresa

Beställ sjukresa med taxi
077-570 00 57

Syskonstödjare

Maria Lints
maria.lints@sll.se
076-204 57 14

Tandläkare

Monica Barr Agholme
Receptionen: 08-524 880 39

Visby Lasarett

Barnavdelning
0498-26 82 40

Barndagvården
0498-26 87 88

Vårdenhetschef

Annika McCarthy
annika.mccarthy@sll.se
08-517 758 13