Kontakt

 

Akuta besvär som ex feber eller infektionssymtom

Akuta ärenden, t.ex. feber. Dygnet runt. 
Kontaktväg: Barnonkologen plan 12 (dygnet runt) 08-123 780 84

Kommentar:
Du möts av en telefonsvarare. Välj val 4 (feber eller andra akuta problem).
Telefonen bevakas dygnet runt men ibland hinner personalen inte svara direkt utan samtalet kopplas ner. Ring då direkt om igen.

Avboka tid till mottagningen

Kontaktväg:
1177 Vårdguidens e-tjänster.

Telefon: 08-123 751 22
Du möts av en telefonsvarare. Välj val 1.

Tider: Dygnet runt. Senast 24 timmar innan.

Bekräftelse av planerad kurstart

Kontaktväg:
Avdelning Barn 12 kontaktar er.

Kommentar: Om besked ej lämnats kl 18:00 dagen innan planerade kurstarten v.g. ring 08-123 780 84. Du möts av en telefonsvarare. Välj val 4.

Förnya recept

Kontaktväg:
1177 Vårdguidens e-tjänster.

Telefon: 08-123 751 22

Du möts av en telefonsvarare. Välj val 2 (icke akut rådgivning, sjuksköterska).

Kommentar:
Recept bör förnyas vid ett läkarbesök. Se över eventuella behov inför varje läkarbesök.

Rådgivning, återbud, mm. sjuksköterska

Barnonkologmottagningen: 08-123 751 22

Mån-tor 7.30-14.30 (fre 7.30-14). Helgfria vardagar.
Knappvalen är:

1. För att lämna återbud.
2. För icke akut rådgivning/bli uppringd av en sjuksköterska.
3. Frågor gällande röntgen eller andra undersökningar.
4. Har ditt barn feber eller andra akuta problem.
6. Frågor gällande Magnetkameraundersökning i narkos.
7. För att komma i kontakt med kontaktsjuksköterska för barn med solida tumörer.
8. För att komma i kontakt med kontaktsjuksköterska för barn med leukemi, lymfom och histiocytoser.
9. För att komma i kontakt med konsultsjuksköterska för barn med hjärntumörer.Önskemål om att sättas upp på läkarens telefonlista

Kontaktväg:
1177 Vårdguidens e-tjänster,

Telefon: 08-123 751 22

Du möts av en telefonsvarare. Välj val 2 (icke akut rådgivning).

Övriga kontakter

Arbetsterapeut

08-123 933 28

Barncancerfonden

Barncancerfonden
Kansliet
info@barncancerfonden.se
08-584 209 00

Barncancerfonden Stockholm/Gotland
Patientförening
stockholm@barncancerfonden.se
076-879 67 39

Barnröntgen

Eugeniavägen 23, Plan 7
Tidsbokning
08-123 776 02

Diakon

Åsa Högman
asa.i.hogman@regionstockholm.se
070-002 84 68

Dietist

Linnéa Westling
08-123 775 62

Forskningssjuksköterskor

Allmänt nummer till Kliniska studieenheten (bemannas vardagar dagtid)
08-123 703 22 eller 072-582 34 02

Fysioterapimottagning/Sjukgymnastik

08-123 776 12

Försäkringskassan

Försäkringskassan Kundcenter
077-152 45 24

Journalservice

Telefontid: Måndag och torsdag kl. 9-11
08-123 711 95

Konsultsjuksköterskor

Annica Filander
annica.filander@regionstockholm.se
08-123 701 52

Elisabeth Björn
elisabeth.bjorn@regionstockholm.se
08-123 776 38

Lina Lundquist
lina.lundquist@regionstockholm.se
08-123 749 92

Ulrika Persson
ulrika.l.persson@regionstockholm.se
08-123 725 22

Kontaktsjuksköterskor
Johanna Paulander
johanna.paulander@regionstockholm.se
08-123 709 25

Linnéa Håkansson
linnea.hakansson@regionstockholm.se
08-123 747 96

Lisa Lindheimer
lisa.lindheimer@regionstockholm.se
08-123 709 25

Kuratorer

Rosa Grimstrup Simonsen
rosa.grimstrup-simonsen@regionstockholm.se
08-123 746 88

Anna Gustavsson
anna.m.gustavsson@regionstockholm.se
08-123 707 43

Lekterapi

Lekterapi barn. 0-10 år.
08-123 775 17

Pedagogiskt resurscentrum ungdom. 10-18 år.
08-123 775 16

Lilla Erstagården

08-714 68 30

Nutritionsmottagningen

Förskrivning av ex sondmatrial/sprutor
08-123 776 80

Omvårdnadschefer

Maria Larsson
maria.ann.larsson@regionstockholm.se
08-123 726 96

Sara Karlsson
sara.th.karlsson@regionstockholm.se
08-123 776 97

SABH

Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet
08-123 770 92

Sekreterare

Katarina Borgman
08-123 742 63

Cissela Lindblom Jagekrans
08-123 740 94

Sektionschef

Trausti Óskarsson
trausti.oskarsson@regionstockholm.se

Sjukhuskyrkan

Expedition
08-123 740 73

Sjukhuslärare

Anna Fragell
anna.fragell@solna.se
072-583 32 41
08-123 777 58

Sofie Andersson
sofie.Andersson@solna.se
08-123 777 58

Sjukresa

Beställ sjukresa med taxi
077-570 00 57

Skandionkliniken, Uppsala

018-611 55 22 (strålbehandlingen)

Syskonstödjare

Maria Lints
maria.lints@regionstockholm.se
076-204 57 14

Tandläkare

Nadia Welander
Receptionen: 08-524 880 39

Visby Lasarett

Barnavdelning
0498-26 82 40

Barndagvården
0498-26 87 88

Vårdenhetschef

Annika McCarthy
annika.mccarthy@regionstockholm.se
08-123 758 13

Tillbaka till huvudsidan för Barncancerwebben