Diabetesinformation för personal inom skola och förskola

Du som arbetar inom förskola och skola samt även fritidsledare och tränare kommer möta barn med diabetes. Vi har sammanställt ett utbildningsmaterial som kan vara till er hjälp. Diabetes-sjuksköterska och dietist informerar om diabetes och dess behandling.

Alla informationstillfällen om barn med diabetes för personal på skola och förskola är inställd tills vidare. I nedanstående filmer kan du i stället ta del av information riktad till skolpersonal.

Skolinfo barndiabetes - Sjuksköterska

Föreläsning för skolpersonal om barndiabetes typ 1

Skolinfo barndiabetes - Dietist

Föreläsning om barndiabetes typ 1 för skolpersonal