Unik app lanseras

Nyhet

Nu lanseras T1D-appen, en unik app om typ 1 diabetes (T1D) med professionellt kvali-tetssäkrad information och funktionalitet som gör livet med och runt T1D lite tryggare och lite enklare. T1D-appen är helt gratis att ladda ner och använda.

Det är Elin Cederbrant och hennes ideella förening Together Against Diabetes1 som finansi-erat och driver T1D-appen. Karolinska Universitetssjukhuset är, tillsammans med Beat Dia-betes, Barndiabetesfonden, Beyond Type 1 och JDRF, partner till T1D-appen, ett unikt sam-arbete till stöd för drabbade - direkt i telefonen.

"Vi har under lång tid arbetat med att få fram ett bra digitalt hjälpmedel för våra patienter med diabetes och är därför mycket glada idag att denna app äntligen kan lanseras. Vi är överty-gade om att den kommer vara till stor hjälp för våra patienter och familjer samt alla andra som kommer i kontakt med individer som har typ 1 diabetes."
Anders Tidblad, Sektionschef, PF Barnendokrin och metabola sjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Idag lever över 50 000 svenskar med typ 1 diabetes och det är en av de vanligaste livsho-tande sjukdom som drabbar barn. Att få T1D innebär att själv behöva ta ansvar för en av de mest komplexa och krävande behandlingar som sker utanför sjukhuset. Idag finns inget
botemedel och T1D kan drabba vem som helst när som helst under livet. Trots detta är typ 1 diabetes till stor del okänd sjukdom och kunskapen i samhället är väldigt låg.

"Kvalitetssäkrad och målgruppsstyrd information och funktionalitet, levererad via en plattform som är enkelt tillgänglig och som de flesta har tillgång till 24/7 kommer att betyda mycket för alla som lever med och runt T1D" säger Elin Cederbrant

Den som lever med typ 1 diabetes eller nära någon som är drabbad har väldigt mycket att hålla reda på för att behandlingen ska fungera. I appen finns artiklar, kolhydratlistor, nyheter, checklistor, quiz och informationsmaterial.

"T1D-appens syfte är att underlätta! Underlätta i allt från att snabbt hitta rätt
kolhydratmängder, få med sig alla T1D-prylar på resan till att få hjälp att informera skolperso-nal, fotbollstränare eller farmor och farfar. Typ 1 diabetes är en tuff sjukdom att leva med, så bara att kunna göra någonting lite lättare i vardagen känns bra" säger Elin Cederbrant.

"Så bra, så nödvändig och så efterlängtad av både drabbade, dess anhöriga och av oss i vården! Att appen även vänder sig till lärare, ledare, vänner och arbetskollegor är brilliant."
Elisabeth Jelleryd, Dietist Astrid Lindgrens Barnsjukhus

T1D-appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android genom App Store och Google Play. Följ det fortsatta arbetet med appen på Facebook och Instagram på @t1dappen.