Välkommen till Barndiabetes vården på Karolinska Universitetssjukhuset

Här vårdar vi barn som har diabetes och är yngre än 18 år. Barndiabetesverksamheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset, är Sveriges största enhet för barn med diabetes. Våra mottagningar i Huddinge och Solna vårdar totalt cirka 1200 barn och unga årligen, de allra flesta av typ-1 diabetes. Behandlingen består alltid av kontinuerliga insulininjektioner. När ett barn eller ung person får diabetes brukar barnet först vårdas på någon av våra avdelningar. Sedan fortsätter vården på mottagningarna med regelbundna besök. Vi arbetar i tvärprofessionella team med läkare, diabetessjuksköterskor, kurator och dietister. Vi följer vårt arbete i ett kvalitetsregister, Nationella diabetesregistret (NDR).

Nyheter från barndiabetesvården

Fler nyheter

Webbredaktör: Malin Björck