Peritonealdialys - bukhinnedialys

På 1177 finns information om bukhinnedialys - peritonealdialys.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Då många av våra patienter är allergiker är vi tacksamma om du undviker parfym och andra doftande produkter inför besöket.

1.Var aktiv och delaktig i din vård och behandling, lär dig om din sjukdom, dina mediciner och din behandling.
2.Skriv ner dina frågor och funderingar före besöket och bocka av allt eftersom du får svar.
3.Tag med en lista över alla mediciner du tar – även naturläkemedel och vitaminer.
4.Tag del av alla resultat från provtagningar och undersökningar.
5.Följ de ordinationer du får. Fråga om du inte förstår din diagnos och/eller behandling.
6.Tag med legitimation, högkostnadskort eller frikort.

Under undersökning eller behandling

Det är vanligt att sitta eller ligga ner när du får behandlingen, det beror på vad du tycker är bekvämast. Medan behandlingen pågår kan du till exempel läsa, sova, titta på tv, lyssna på musik eller ljudbok. Behandlingen tar oftast 15 till 20 minuter.

Efter undersökning eller behandling

Du mår ofta bättre inom ett par veckor efter att du har startat din dialysbehandling. Det beror på att du ofta har mått dåligt en längre tid, eftersom njurarna inte har fungerat som de ska. Både bukhinnedialys och bloddialys tar oftast bort symtomen som beror på njursvikt, till exempel klåda och illamående.