Vårdavdelning Lungmedicin Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 709 94

Besök oss

Gävlegatan 55, NB3:02, 17164, Solna

Hitta hit

Vi utreder och behandlar stora folksjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma. Vi utreder även andningssvikt och underventilation samt initierar behandling med ventilatorer, långtidsbehandling med syrgas och lungtransplantationer. Vi behandlar även patienter med pleuriter, pneumonier, empyem och olika inflammatoriska lungsjukdomar såsom sarkoidos och lungfibros. Patienter med astma och pulmonell arteriell hypertension sköts framförallt via öppenvården men enstaka fall behöver slutenvård.

Inför besöket

Om du kommer in direkt via akutmottagningen utan föregående kontakt med annan vårdgivare då är det bra om någon närstående kan hjälpa dig med det du behöver på avdelningen, till exempel hygienartiklar, tofflor eller inneskor, rullator eller käpp.

Lämna värdesaker hemma. Sjukhuset ansvarar inte för värdesaker.

Under besöket

Vi har som regel att du som patient stannar på ditt rum tills vi ger annat besked för att förhindra eventuell smittspridning. Om du lämnar avdelningen var snäll och meddela detta till personalen.

Besök

Anhöriga och vänner är välkomna att besöka dig när du ligger inne hos oss. Det är ditt hälsotillstånd som avgör om besöken behöver begränsas. Undvik att ta med blommor med tanke på allergiker.

Hygien

Vi vill uppmana till god handhygien för att undvika spridning av smittsamma bakterier. Tänk på handhygienen framför allt vid toalettbesök och vid måltider.

Måltider:

Frukost cirka klockan 08:00 Lunch cirka klockan 12:00 Mellanmål cirka klockan 14:00 Middag cirka klockan 17:00 Kvällsmål cirka klockan 19:00 Meddela personalen om du önskar specialkost.

Telefon:

Det är tillåtet att använda mobiltelefon på avdelningen. Fast telefoni kan hyras vid behov.

Wifi - trådlöst Internet

Du har möjlighet att använda vårt trådlösa nätverk (WLAN) under din vistelse på avdelningen. Det är gratis men tänk på att när du ansluter till Internet via Karolinskas öppna nätverk, så är det du som användare som är ansvarig för vad du gör. Vi rekommenderar att du har ett uppdaterat antivirusprogram på din dator.

Bibliotek

På biblioteket i Solna finns bland annat romaner, faktaböcker, tidningar, ljudböcker, DAISY-böcker, musik och film. Du som patient får låna bandspelare, DVD-spelare, CD-spelare och hörlurar.

Rökning

Det är endast tillåtet att röka på anvisad plats.

Efter besöket

.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna Synpunkter och Klagomål på vården digitalt på 1177 Vårdguiden. Vi har för tillfället inga sidor på 1177 för våra vårdavdelningar men lämna gärna dina synpunkter via respektive mottagning så vidarebefodras ditt ärende till slutenvårdens verksamhetschef.

Klicka på en mottagning, välj sedan "Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare" under E-tjänster. 

Vårdavdelning Lungmedicin
Lung- och allergimottagning

Vårdavdelning Njurmedicin Endokrinologi
Mottagning Njurmedicin
Mottagning Endokrinologi

Vårdavdelning Gastromedicin och kirurgi
IBD Mag- och tarmmottagning
Mottagning Endokrinologi

Vårdavdelning Reuma, Hud och Njurmedicin
Mottagning Reumatologi
Mottagning Hudinflammation
Mottagning Njurmedicin

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Hotellet, plan 6 (OO Inflammation)
Eugeniavägen 6
171 64 Solna