Vårdavdelning Gastroenterologi Endokrinologi Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 722 62

Besök oss

Gävlegatan 55, NB5:01-02, STOCKHOLM

Hitta hit

Vårdavdelning Gastroenterologi Endokrinologi är en mixad medicin- och kirurgavdelning med inriktning mot inflammatorisk tarmsjukdom, akut nedre mag- och tarmkirurgi samt endokrinologiska sjukdomar.

Välkommen till Vårdavdelning Gastroenterologi Endokrinologi i Solna!

Vi finns på Gävlegatan 55. Klicka här för att se karta över sjukhusområdet.

Vi vårdar patienter med medicinska mag- och tarmsjukdomar, specifikt inflammatoriska tarmsjukdomar, tarmdysmotilitet och ovanliga mag- och tarmsjukdomar. Avdelningen vårdar även patienter i behov av högspecialiserad slutenvård inom endokrinologi vilket är sjukdomar kopplade till hypofysen, binjurar och medfödda metabola sjukdomar t.ex. porfyri.

Vi arbetar hela tiden för att driva vården framåt, utvecklas och implementera personcentrerad vård. Vi arbetar som ett team bestående av sjuksköterska, undersköterska, specialistläkare och underläkare. Vid behov utökas detta team av kurator, dietist, sjukgymnast, farmaceut, arbetsterapeut och/eller kirurg.

Vi arbetar på enheten efter PAS-system, planeringsansvarig sjuksköterska. För dig som patient innebär detta att en eller två sjuksköterskor har särskilt ansvar för planeringen av din omvårdnad. Dessutom har du även en ansvarig underläkare utöver överläkare.

Om IBD

Patientflöde Magtarmsjukdomar

Inför besöket

Hitta till oss

Vi finns på Gävlegatan 55 i Solna. Klicka här för information om parkering och hur du hittar hit

Våra besökstider för närstående är klockan 13-19 alla dagar. Vid besök utanför dessa tider hänvisar vi till vårt dagrum eller övriga gemensamhetslokaler på sjukhuset. Då vi har delade vårdsalar ber vi om att besökstiderna respekteras med hänsyn till medpatienter. På enheten har vi blandade salar för män och kvinnor. Blommor, både i kruka och bukett, är förbjudet att ta med sig på grund av risk för allergi och jordbakterier.

Under besöket

Vi har ett patientkök på avdelningen där olika kosttyper serveras, frukost och lunch hämtas av patienten själv från patientköket om denne har möjlighet. Middag hjälper personalen till med. Mellanmål serveras mellan huvudmålen. Lunch/middag beställs ett dygn i förväg och som patient får man välja från en meny med olika rätter. I dagrummet finns en micro samt ett kylskåp att förvara privat patientmat i.

Hos oss arbetar alla i personalen efter basala hygienrutiner, vilket innebär minimera spridning av mikroorganismer. Exempel på detta är att i arbete nära patienten används alltid plastförkläde samt handsprit användes mellan varje patientkontakt.

Som patient eller anhörig rekommenderas att alltid tvätta händerna med tvål och sedan använda handsprit efter besök i hygienutrymmen.

Gratis Wi-Fi finns på hela Karolinska. I dagrummet finns en gemensam TV, man kan även hyra en egen TV vid sängplatsen mot avgift. Mobiltelefon är tillåtet på avdelningen.

Efter besöket

Har du frågor gällande din medicinska behandling eller behöver komma i kontakt med läkare avseende den vård som du fått hos oss?

För gastromedicinpatienter: Kontakta Gastromottagningen på telefon 08-517 74060 För kirurgiska patienter: Kontakta kirurgmottagningen på telefon 08-517 75255 så blir du uppringd.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna Synpunkter och Klagomål på vården digitalt på 1177 Vårdguiden. Vi har för tillfället inga sidor på 1177 för våra vårdavdelningar men lämna gärna dina synpunkter via respektive mottagning så vidarebefodras ditt ärende till slutenvårdens verksamhetschef.

Klicka på en mottagning, välj sedan "Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare" under E-tjänster. 

Vårdavdelning Lungmedicin
Lung- och allergimottagning

Vårdavdelning Njurmedicin Endokrinologi
Mottagning Njurmedicin
Mottagning Endokrinologi

Vårdavdelning Gastroenterologi Endokrinologi
IBD Mag- och tarmmottagning
Mottagning Endokrinologi

Vårdavdelning Reuma, Hud och Njurmedicin
Mottagning Reumatologi
Mottagning Hudinflammation
Mottagning Njurmedicin

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Omvårdnadsområde Inflammation,
NB4:02
Gävlegatan 55
171 76 Stockholm

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.