Vårdavdelning Gastromedicin och kirurgi Solna

Förändrad verksamhet

18 september 2023, 09:03

2023-09-18: Vårdavdelning Gastroenterologi Endokrinologi har ändrat verksamhet samt namn till Vårdavdelning Gastromedicin och kirurgi. Vi finns kvar på samma adress.

Endokrindelen har flyttat till G6, Vårdavdelning Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom, Solna (karolinska.se)

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 722 62

Besök oss

Gävlegatan 55, NB5:01-02, 17164, Solna

Hitta hit

Vårdavdelning Gastromedicin och kirurgi är en blandad medicin- och kirurgavdelning med inriktning mot inflammatorisk tarmsjukdom, tarmsvikt, tarmdysmotilitet samt ovanliga mag- och tarmsjukdomar.

Vi finns på Gävlegatan 55. Klicka här för att se karta över sjukhusområdet.

Hos oss hamnar patienter ofta ifall de har eller utreds för inflammatorisk tarmsjukdom, en sjukdom som är kronisk och kan drabba personer i alla åldrar. Exempel på diagnoser kan vara Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller tarmsvikt. Utredningarna som görs för att diagnosticera våra patienter kan vara provtagningar, röntgen eller sigmoideoskopi.

Under behandlingstiden möts våra patienter ofta av begränsningar som till exempel flytkost, tarmavlastande kost för att nämna några av dem, allt för att minska belastningen på patientens tarmsystem. I och med detta så arbetar vi även tätt ihop med dietister för att säkerställa att patienterna ändå får i sig den näring de behöver, vi arbetar alltså multidisciplinärt på vår avdelning.

Vi arbetar hela tiden för att driva vården framåt, utvecklas och implementera personcentrerad vård. Vi arbetar som ett team bestående av sjuksköterska, undersköterska, specialistläkare och underläkare. Vid behov utökas detta team av kurator, dietist, sjukgymnast, farmaceut, arbetsterapeut och/eller kirurg.

Kirurgi

Ibland räcker inte den medicinska behandlingen till för våra patienter och då kan det bli aktuellt med kirurgi. Ofta genomför man titthålsoperationer men även robotkirurgi och vanliga kirurgingrepp förekommer. Ingreppen görs av olika orsaker, dels kanske för att patienten ska få en stomi eller för att man måste ta bort en bit av den inflammerade tarmen då den medicinska behandlingen inte gett önskvärt resultat. 

I samband med de kirurgiska ingreppen så arbetar vi på avdelningen med ERAS-konceptet som står för Enhanced Recovery After Surgery, vilket är evidensbaserade riktlinjer för att möjliggöra en säkrare och snabbare tillfrisknad för våra kirurgi-patienter. Detta innebär att vi jobbar mycket med våra patienters mobilisering, nutrition med mera under deras vårdvistelse hos oss. I och med detta så har vi ofta besök av både dietister, fysioterapeuter för att stötta patienterna i deras återhämtning.

Gastromedicin och Gastrokirurgi

Avdelningen med både medicin och kirurgi i framkant

Om IBD

Inför besöket

Hitta till oss

Vi finns på Gävlegatan 55 i Solna. Klicka här för information om parkering och hur du hittar hit

Våra besökstider för närstående är klockan 13-19 alla dagar. Vid besök utanför dessa tider hänvisar vi till vårt dagrum eller övriga gemensamhetslokaler på sjukhuset. Då vi har delade vårdsalar ber vi om att besökstiderna respekteras med hänsyn till medpatienter. På enheten har vi blandade salar för män och kvinnor. Blommor, både i kruka och bukett, är förbjudet att ta med sig på grund av risk för allergi och jordbakterier.

Under besöket

Vi har ett patientkök på avdelningen där olika kosttyper serveras, frukost och lunch hämtas av patienten själv från patientköket om denne har möjlighet. Middag hjälper personalen till med. Mellanmål serveras mellan huvudmålen. Lunch/middag beställs ett dygn i förväg och som patient får man välja från en meny med olika rätter. I dagrummet finns en micro samt ett kylskåp att förvara privat patientmat i.

Hos oss arbetar alla i personalen efter basala hygienrutiner, vilket innebär minimera spridning av mikroorganismer. Exempel på detta är att i arbete nära patienten används alltid plastförkläde samt handsprit användes mellan varje patientkontakt.

Som patient eller anhörig rekommenderas att alltid tvätta händerna med tvål och sedan använda handsprit efter besök i hygienutrymmen.

Gratis Wi-Fi finns på hela Karolinska. I dagrummet finns en gemensam TV, man kan även hyra en egen TV vid sängplatsen mot avgift. Mobiltelefon är tillåtet på avdelningen.

Efter besöket

Har du frågor gällande din medicinska behandling eller behöver komma i kontakt med läkare avseende den vård som du fått hos oss?

För gastromedicinpatienter: Kontakta Gastromottagningen på telefon 08-517 740 60 För kirurgiska patienter: Kontakta kirurgmottagningen på telefon 08-517 752 55 så blir du uppringd.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna Synpunkter och Klagomål på vården digitalt på 1177 Vårdguiden. Vi har för tillfället inga sidor på 1177 för våra vårdavdelningar men lämna gärna dina synpunkter via respektive mottagning så vidarebefodras ditt ärende till slutenvårdens verksamhetschef.

Klicka på en mottagning, välj sedan "Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare" under E-tjänster. 

Vårdavdelning Lungmedicin
Lung- och allergimottagning

Vårdavdelning Njurmedicin Endokrinologi
Mottagning Njurmedicin
Mottagning Endokrinologi

Vårdavdelning Gastromedicin och kirurgi
IBD Mag- och tarmmottagning
Mottagning Endokrinologi

Vårdavdelning Reuma, Hud och Njurmedicin
Mottagning Reumatologi
Mottagning Hudinflammation
Mottagning Njurmedicin

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Hotellet, plan 6 (OO Inflammation)
Eugeniavägen 6
171 64 Solna

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.