Information inför remittering

Socialstyrelsen beslutade 2022 att bedömning avseende indikation för autolog stamcellstransplantation vid systemisk skleros, samt genomförande av denna behandling, skall utföras inom ramen för nationell högspecialiserad vård. Uppdraget är ålagt Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus med start 1 januari 2023.

Val av behandling till patienter med systemisk skleros

Autolog stamcellstransplantation (ASCT) är en behandlingsform som vid diffus form av systemisk skleros ofta har god effekt mot sjukdomen. Behandlingen är dock associerad med risker för patienten, i värsta fall iatrogen död.

Behandlingen är idag aktuell hos patienter med relativt nydebuterad sjukdom med dåliga prognostiska faktorer, men som bedöms vara tillräckligt friska för att klara av denna krävande behandling. Endast patienter med systemisk skleros med diffus hudutbredning (hudfibros som når proximalt om armbågar eller knä, och/ eller bröst eller buk) kan i nuläget bli aktuella för ASCT.

Så här gör du som remittent

Remisser skickas till Reumatologkliniken Karolinska Universitetssjukhuset. Nämn tidigt i remissen att den rör bedömning inför eventuell ASCT.

Vi ser gärna att ni remitterar patienter för bedömning även om ni är osäkra på om patienten verkligen har indikationen för ASCT. Det vetenskapliga stödet för ASCT som behandlingsform baseras framför allt på studier av patienter med <2 års sjukdomsduration. Vårdplan med rekommendation om fortsatt behandling och uppföljning kommer skrivas för samtliga patienter som bedöms.

Remissinnehåll

Specialistvårdsremiss för ställningstagande till ASCT ställs till Karolinska Universitetssjukhuset Reumatologimottagning Solna

Vi önskar att remissen inkluderar uppgifter om:

  • Sjukdomsdebut definierat som första symtom på sjukdom som inte är Raynauds fenomen samt datum för diagnos
  • Utbredning av hudfibros
  • Social situation inklusive rökning, ev beroendeproblematik
  • Tidigare och nuvarande sjukdomar inkl psykiatrisk sjukdom
  • Aktuella läkemedel och tidigare terapier mot systemisk skleros
  • Patientens samtycke till att vi tar del av hemregionens journal via Nationell Patientöversikt (NPÖ)
  • Papperskopia av genomförda undersökningar och relevanta laboratorieundersökningar (radiologi och klinisk fysiologi, autoimmun serologi)
  • Specialistvårdsremiss och betalningsförbindelse

Jon Lampa, verksamhetschef ME Gastro, Hud, REUMA, Karolinska Universitetssjukhuset

Kontaktperson

Karina Gheorghe Reumatologi Karolinska, karina.gheorghe@regionstockholm.se